Tankesmedjan Agenda

Tankesmedjan Agenda är en en liberal tankesmedja, som producerar högklassig bakgrundsfakta till samhällsdebatten.

Liberal Praktik

Liberal Praktik erbjuder högklassiga praktikplatser i London, Bryssel, Berlin, Kapstaden och Washington D.C.

Ledarskapsakademin

Ledarskapsakademin erbjuder utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för unga svensk- och tvåspråkiga blivande ledare.

Utbildningsverksamhet

Svenska Bildningsförbundet ordnar möten, kurser, seminarier och konferenser i samarbete med sina medlemsorganisationer.

Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ledarskapsakademins ansökningsomgång öppen 8.4-29.4 2021

Letar du efter sätt att utveckla din karriär och dig själv? Ledarskapsakademin erbjuder det lilla extra till ditt CV och nu söker vi nya adepter till vårt program. Ansökan pågår den 8.4–29.4 och lämnas in via vår hemsida. Mer info om programmet hittar du på www.akademin.fi 

Utbildningsprogrammet Kandidat2023

OBS! Ansökningstiden är avslutad. Vill du satsa på riksdagsvalet 2023? Har du kandiderat tidigare och vill fördjupa dina politiska kunskaper, vässa ditt budskap och förbättra din debatteknik? Vill du komma vidare i din politiska karriär? Då är Kandidat2023 något för dig!

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.