ansökan öppen_till sbf hemsida

Ansökan till Ledarskapsakademin är öppen 4-25 april!

Ledarskapsakademin är ett kostnadsfritt utbildningsprogram för dig som är mellan 25-35 år och vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv.

På fyra moduler under en tidsperiod av knappt ett år fördjupar ni er i ett brett fält av ledarskaps- och samhällsfrågor och tar del av inspirerande föreläsningar av framstående sakkunniga inom olika branscher.

Ni får modeller, nätverk och träning för att bättre kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom den egna organisationen och i samhället.

21-22 november inleds ett nytt program med ca. 20 adepter.

Läs mer om hur du ansöker HÄR.