Tillgänglighet och hållbarhet

Hållbarhet

För Svenska Bildningsförbundet är det av yttersta vikt att agera som en ansvarsfull aktör gällande hållbarhetsfrågor, både av social, ekonomisk och miljömässig karaktär.

Vi strävar efter att de som antas till förbundets olika program och verksamheter är en så diversifierad grupp som möjligt. Alla oavsett ekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att ta del av vår verksamhet.

Resor inom landet sker huvudsakligen med tåg och vid behov med bil. Inrikesflyg är inte att rekommendera. Då det kommer till resor med korta avstånd uppmuntras användandet av kollektivtrafik, cykel eller promenad. För att minimera antalet resor håller vi majoriteten av våra möten digitalt. 

Vi strävar också efter att minska på matspill vid evenemang. Majoriteten av trakteringen är i högre grad fisk- eller vegetariskt betonad och vi erbjuder så lokalproducerad mat som möjligt.

För att undvika användning av papper använder vi e-faktura. Dokument och avtal signeras digitalt.

Tillgänglighet

Tillgänglighet en viktig aspekt i vår verksamhet. Vi strävar konstant efter att utveckla vår verksamhet för att bättre bemöta varje människas individuella behov. Husets gemensamma konferensutrymmen på Georgsgatan 27 i Helsingfors är utrustade med hiss och på Rådhusgatan 23 finns en ramp. Båda utrymmena har tillgängliga toaletter. 

Allt material som produceras formuleras på ett sätt som är intressant men lätt att ta till sig. Videor som publiceras för sociala medier bruk textas, så att personer med delvis eller helt nedsatt hörsel kan ta del av innehållet. 

Ser du några brister i vår verksamhet? Hör gärna av dig! Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och tar gärna emot förslag på hur vi kan bli bättre.