Kontakta oss

Har du frågor angående vår verksamhet eller är du intresserad av att skapa ett samarbetsprojekt med oss? Tveka inte att ta kontakt, du hittar kontaktuppgifter till oss nedan. 

Personal

Magnus Öster, direktör för Svenska Bildningsförbundet

Magnus Öster

Direktör
magnus.oster@bildningsforbundet.fi
+358505572725

Magnus har det övergripande lednings- och utvecklingsansvaret för verksamheterna inom Svenska Bildningsförbundet.

Externa kontakter, samarbeten, ekonomi, personalansvar, tematiska prioriteringar, uppföljning och beredning av styrelsens och styrgruppernas arbete är sådant Magnus jobbar med och frågor du kan vara i kontakt med honom om.

Pia Gästrin, ansvarig för utbildning och evenemang

Pia Gästrin

Ansvarig för utbildning och evenemang
pia.gastrin@bildningsforbundet.fi
+358405086943

Pia planerar, producerar och genomför utbildningar och evenemang för Svenska Bildningsförbundet och dess medlemmar. Allt från kryssningar och längre utbildningsprogram till kampanjutbildning och dagsaktuella diskussionstillfällen.  

Du kan kontakta Pia i frågor som gäller utbildningar och evenemang och samarbeten kring dessa. 

Ted Urho, verksamhetsledare för Tankesmedjan Agenda

Ted Urho

Verksamhetsledare för
Tankesmedjan Agenda
ted.urho@agenda.fi
+358505447730

Till jobbet hör bland annat att hålla kontakten till rapportskribenter, journalister, beslutsfattare, intressenter och allmänheten. Ted jobbar oftast i Helsingfors, men trivs lika bra på kansliet i Vasa. Till favoritsysslorna på jobbet hör att ordna evenemang kring rapporterna, särskilt i olika delar av Svenskfinland. En god idé föds sällan i ett vakuum, brukar Ted säga.    

Du kan kontakta Ted i alla frågor som rör Tankesmedjan Agenda.

Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin

Nora Ridgewell

Verksamhetsledare för Ledarskapsakademin
nora.ridgewell@akadamin.fi
+358404506750

Nora ansvarar för planerandet och förverkligandet av Ledarskapsakademins utbildningsprogram i ledarskaps- och samhällsfrågor. Hon ansvarar även över ambassadörs- och alumnverksamheten samt ansöknings- och antagningsprocessen. Årligen börjar ett nytt program med ca. 20 adepter.

Nora håller också upp kontakterna inom nätverket och ansvarar tillsammans med styrgruppen för den fortgående utvecklingen av verksamheten. 

Du kan kontakta Nora i alla ärenden gällande Ledarskapsakademin.

Björn Bonsdorff, politiskt sakkunnig

Björn Bonsdorff

Politiskt sakkunnig
bjorn.bonsdorff@bildningsforbundet.fi
+358442137403

Björn ordnar seminarier samt ansvarar för Bildningsförbundets internationella verksamhet. Han är också koordinator för Liberal Praktik och ansvarar över ansöknings- och antagningsprocessen, kontakten med alla praktikanter och samarbetspartners samt alumnverksamheten.  

Du kan kontakta Björn i alla ärenden som rör Liberal Praktik, samt gällande samarbetsförfrågningar kring seminarier och evenemang om utrikes- och säkerhetspolitik. 

Anci Jylhä, regionombud

Anci Jylhä

Regionombud (Österbotten)
anci.jylha@bildningsforbundet.fi
+358503214894

Anci värdesätter relevant kunskap, som är till nytta för både den individuella utvecklingen som samhällsutvecklingen. Som aktiv inom olika organisationer under decennier och med examen inom ledarskap och organisation samt mental träning, föreläser hon gärna kring bl.a. hållbart självledarskap, team- & strategiarbete samt intern kommunikation. Det bästa med jobbet är när hon ser att åsikter byts till insikter hos individen.

Kontakta Anci när ni behöver en samarbetspartner för att lyfta fram aktuella samhällsfrågor och -fenomen som behöver belysas i form av öppna evenemang.

Matilda Grindgärds, Kommunikationsansvarig Svenska Bildningsförbundet

Matilda Häggman Grindgärds

Projektledare
matilda.grindgards@bildningsforbundet.fi
 +358405822337

Matilda jobbar med Svenska Bildningsförbundets kommunikation och är ansvarig över förbundets hemsidor och sociala medier.

Fram till april 2024 jobbar Matilda också med Liberal Praktik och ansvarar då tillsammans med Björn för verksamheten som rör praktikprogrammet.

Du kan kontakta Matilda i ärenden som rör Liberal Praktik, sociala medier och hemsidor.

Styrelsen för Svenska Bildningsförbundet

Styrelsen består av följande medlemmar:

Niklas Mannfolk, ordförande 
Susanna Korpivaara
Christian Sjöstrand
Emina Arnautovic
Patrik Gayer

Adress

Vår besöksadress i Helsingfors:

Svenska Bildningsförbundet
Georgsgatan 27, 5:e våningen
00100 Helsingfors

Vår besöksadress i Vasa:

Svenska Bildningsförbundet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa

Post adress:
PB 432, 00101 Helsingfors