Fika efter kunskap

Med Svenska Bildningsförbundet

Med människan och samhället i ständig rörelse framåt

Att träffa nya människor och få såväl nya insikter som inspiration och information har en stor betydelse för den personliga utvecklingen. Vi behöver ta till oss fakta och forskning, kunna se möjligheter, men också förstå risker och lära oss granska information och ny kunskap – med människan och samhället i ständig rörelse framåt.

I vår serie ”Fika efter kunskap” bjuder vi in dig till populärvetenskapliga och kunskapshöjande samtal tillsammans med forskare och sakkunniga i olika former. Detta genom frukost- eller  lunchdiskussioner,  mindre föreläsningar och seminarier till tankeverkstäder efter jobbet.

De olika diskussionstillfällena arrangeras i samarbete med olika parter kring samhällsaktuella frågor samt sakkunniga inom flera olika områden. Evenemang kring aktuell forskning arrangeras bl.a. med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Våra kommande tillfällen hittar du i vår evenemangskalender där du även kan bekanta dig närmare med varje enskilt evenemang.

Fika efter kunskap - Evenemang

Tidigare evenemang

Fika efter kunskap om AI, 3.4 2024. Inledare är John Henriksson (utbildningsplanerare och doktorand) vid Centret för livslångt lärande (ÅA). ”Att våga testa på AI-verktyg är det enda sättet vi kan komma åt diskussionen om potentiell effektivitetsökning i praktiken, men vi behöver kunna granska verktygen kritiskt. Vi behöver också kunna identifiera uppgifter, där vi kan ha direkt nytta av AI samt de uppgifter som fortsättningsvis behöver göras av en människa.”
Måndag 8.1.2024, kl. 17.30 vid Academill (ÅA) i Vasa eller via Zoom. Ska man rösta taktiskt eller vara helt ärlig? Har taktiskt agerande påverkat tidigare presidentval? Följ med på en intressant genomgång tillsammans med Claus Stolpe, doktor vid Åbo Akademi
Välkommen på Fika efter kunskap 31.10 kl.17.30 för att diskutera kring frågan om det är ett hållbart system att politiker kan vara folkvalda på tre institutionella nivåer samtidigt!
Välkommen på Fika efter kunskap: Den finländska Natoopinionen i en föränderlig säkerhetspolitisk miljö tisdagen den 9 maj, kl. 17.30 vid Rådhusgatan 23 i Vasa.
Välkommen på Fika efter kunskap: "Finns det åsiktsbubblor i Svenskfinland?" fredagen den 10 mars kl. 12-14 på Restaurang Hejm i Vasa, eller på distans!