Svenska Bildningsförbundet och Institutet för Samhällsforskning bjuder in till Fika efter kunskap i form av AW hybrid.

Tisdag 31 oktober, klockan 17.30 vid R23 / Svenska Bildningsförbundets utrymmen, Rådhusgatan 23 i Vasa.

I Finland är det sedan 2022 möjligt för politiker att vara direkt folkvalda på tre institutionella nivåer samtidigt. Är detta system hållbart och önskvärt eller är det något som i själva verket borde begränsas? Vad tycker folket och vad tycker politikerna själva? 

Thomas Karv, universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet (Sverige) och doktor i statskunskap från Åbo Akademi, har publicerat forskning kring temat och diskuterar under detta tillfälle fenomenet ur olika synvinklar.

Vi ser vi fram emot din anmälning.

Detta med tanke på servering samt möjlighet att följa med inledningen per distans via Zoom.

Anmäl dig här