Vad är SFP-Akademin?

SFP-Akademin samlar Svenska Bildningsförbunddets utbildningsverksamhet för medlemsorganisationerna under ett gemensamt paraply. 

SFP-Akademin erbjuder utbildningar, seminarier och evenemang för SFP:s, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska seniorers förtroendevalda, kandidater i val, lokalavdelningar samt medlemmar. 

Utbildningarna är öppna för alla medlemmar i SFP, SU, SvKF och Svenska seniorer. Utbildningsutbudet innefattar allt från politiska teman, media och sociala medier, föreningsfrågor till skräddarsydda utbildningar i kretsarna, fullmäktige- och välfärdsområdesgrupper och lokalavdelningar. 

För SFP:s förtroendevalda i kommunerna och välfärdsområdena ordnas regelbundet utbildningar kring till exempel mötesteknik, förvaltning, mediarelationer, byggande av personligt varumärke samt olika politiska teman.

Inför kommunal-, riksdags-, välfärdsområdes- och EU-val ordnas en omfattande utbildningshelhet för kandidater, kampanjchefer samt valkoordinatorer i kommunerna.
För lokalavdelningar och medlemmar ordnas utbildning i bl.a. föreningsteknik, styrelsearbete och medlemsvärvning. 

Utbildningar arrangeras både på plats i SFP:s kretsar och digitalt.


Vill du ha information om utbildningar som SFP-Akademin ordnar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! I nyhetsbrevet finns förutom information om kommande utbildningar och evenemang:

– tips och råd för sociala medier, förtroendeuppdrag och föreningsverksamhet
– presentationer av personer och verksamheter
– nyttig information och länkar

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet!


SFP:s extrawebb

Material från SFP-Akademins utbildningar, t.ex. Inspelningar och informationsmaterial, finns på SFP:s extrawebb.

Inloggningsuppgifter för extrawebben:
Användarnamn: sfp-akademin
Lösenord: Nyckelpiga!

(Ifall du har egna inloggningsuppgifter till extrawebben kan du använda dem)

Har du frågor eller förslag om utbildningar och evenemang SFP-Akademin borde ordna?
Skicka e-post till
sfp-akademin@bildningsforbundet.fi