AI möter EI

“Hur skall vi ta oss an AI och varför är det viktigt?”

Svenska Bildningsförbundet arrangerade i samarbete med Institutet för samhällsforskning (ÅA) Fika efter kunskap med diskussionkring artificiell intelligens, onsdag 3 april 2024, kl. 17.30 – 19.00 vid Rådhusgatan 23 i Vasa (Svenska Bildningsförbundets utrymmen) eller på distans via Zoom.

”Att våga testa på AI-verktyg är det enda sättet vi kan komma åt diskussionen om potentiell effektivitetsökning i praktiken, men vi behöver kunna granska verktygen kritiskt. Vi behöver också kunna identifiera uppgifter, där vi kan ha direkt nytta av AI samt de uppgifter som fortsättningsvis behöver göras av en människa.”

Inledare är John Henriksson (utbildningsplanerare och doktorand) vid Centret för livslångt lärande (ÅA). John har en lärarbakgrund och arbetar med professionsutveckling för personal inom utbildningssektorn. Målgruppen i hans arbete är personal från småbarnspedagogiken till universitet. John har specialiserat sig på lärares och elevers digitala kompetens och digital skolutveckling och hans forskning fokuserar på popularisering av vetenskap. John brinner för digital jämlikhet och social hållbarhet.

Här kan du ta del av hela diskussionstillfället: