Finländska flaggor i rad

Fika efter kunskap: Den finländska Natoopinionen i en föränderlig säkerhetspolitisk miljö

När: tisdagen den 9 maj, kl. 17.30
Var: Rådhusgatan 23 i Vasa.

Folkopinionen visade sig ha ett starkt inflytande över det finländska beslutsfattandet våren 2022, då Finland samtidigt som Sverige beslöt att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Även om man redan i decennier har kartlagt finländarnas attityder i säkerhetspolitiska frågor, vet vi rätt lite om de bakomliggande mekanismerna. Tidigare forskning tyder på att plötsliga uppsving i opinionen riskerar vara kortvariga fenomen. Trots att anslutningsprocessen har kantats av problem, verkar det dock än så länge som om stödet för Natomedlemskap håller i sig.

Albert Weckman, projektkoordinator och doktorand vid Institutet för samhällsforskning, forskar i säkerhetspolitiska attityder och undervisar i internationell politik och säkerhetspolitik. Han har nyligen gjort en djupdykning i finländarnas Natoattityder, i syfte att undersöka till vilken grad stödet för Nato i Finland har fluktuerat i ljuset av säkerhetspolitiska kriser. Vad är det som förklarar Natoattityderna i Finland, och vad berättar det här om framtiden?

Med tanke på servering under diskussionen, önskar vi din anmälan samt ifall du önskar delta på distans och vill få tillgång till länk

Evenemanget arrangeras i samarbete med Institutet för Samhällsforskning.