Omslagsbild till evenemanget.

Hur funkar EU och varför ska jag bry mig?

Under våren arrangerar Svenska Bildningsförbundet en serie med information och diskussion kring EU. Vi presenterar följande lunchdiskussion, som modereras:

Hur har EU:s samarbetet inom EU vuxit fram samt hur ser EU:s system ut idag med alla institutioner och regelverk? Vilken betydelse har de? Hur kan vi utveckla ett mera hållbart och demokratiskt EU och hur kan jag som individ påverka?

När: Tisdag 9 april, kl. 11.15 – 13.00
Var: Restaurant HEJM i Vasa (Blåvägen 1)

Inledare är Astrid Thors, tidigare ledamot i Europaparlamentet, migrations- och Europaminister samt riksdagsledamot och Thomas Karv, universitetslektor (Mittuniversitetet), undervisar i bl.a. EU kunskap, doktor i statskunskap (ÅA) kring medborgaropinion gentemot EU. Thomas har även skrivit en del om väljarbeteende i relation till Europaparlamentsvalet. Diskussionen modereras av Björn Bonsdorff.

Med tanke på servering samt begränsat antal platser, önskar vi att du anmäler dig på förhand.