Omslagsbild till evenemanget.

Hur funkar EU och varför ska jag bry mig?

Under våren arrangerar Svenska Bildningsförbundet en serie med information och diskussion kring EU. Inledningsvis presenterar vi följande lunchdiskussion, som modereras:

Hur har EU:s samarbetet inom EU vuxit fram samt hur ser EU:s system ut idag med alla institutioner och regelverk? Vilken betydelse har de? Hur kan vi utveckla ett mera hållbart och demokratiskt EU och hur kan jag som individ påverka?

När: Måndag 25 mars, kl. 11.30 – 13.00
Var: Georgsgatan 27 i Helsingfors

Inledare är Astrid Thors, tidigare ledamot i Europaparlamentet, migrations- och Europaminister samt riksdagsledamot. Som moderator fungerar Björn Bonsdorff.

Med tanke på servering samt begränsat antal platser, önskar vi att du anmäler dig på förhand.