Artikel

Agenda: Dåligt betyg för regeringen i fråga om vårdeformen

Regeringen får inte något bra betyg av tankesmedjan Agenda i sitt agerande kring social- och hälsovårdsreformen. Besluten fattas uppenbarligen på regionalpolitiska grunder framom vad som skulle vara ändamålsenligt med tanke på vården. Reformen löser inte heller de problem som man har för avsikt att åtgärda. Vill man komma åt hälsoskillnaderna bland befolkningen måste man åtgärda de bakgrundsfaktorer som gör att folk mår dåligt. Reformen löser inte den biten, säger Linnéa Henriksson, som för Agendas räkning gjort rapporten "Perspektiv på vården i verkligheten" Och om man ser till konsekvenserna för Svenskfinland så är riskerna stora.
Mattias Fagerholm
12.11.2016 kl. 10:18

Agenda: Varför byggs det inte i Östersundom?

Helsingfors annektering av Östersundom år 2009 satte fart på panelen då Helsingfors generalplan diskuterades på tankesmedjan Agendas seminarium. Varför byggs det ingenting i Östersundom?
10.11.2016 kl. 12:11

Tankesmedjan Agendas mediaseminarier

Livskraftiga finlandssvenska medier är en av hörnstenarna i Svenskfinland. Tankesmedjan Agenda har därför engagerat sig i mediediskussionen och strävat efter att vara en konstruktiv debattarena. Här finns material från de tre debatterna samlade.
Mattias Fagerholm
26.10.2016 kl. 16:46

Medieverkligheten: Förändras eller gå under

Yle Fem och Yle Teema skall dela kanalplats i framtiden. I Svenskfinland talas om en domänförlust. Den verkliga domänförlusten är dock här om de finlandssvenska medierna inte klarar den digitala övergången, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare.
Mattias Fagerholm
25.10.2016 kl. 19:51

Finland 100 år firas med storslaget svenskspråkigt evenemang

Svenska Bildningsförbundet arrangerar den 3-4 februari 2017 Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ombord på Viking Lines M/S Gabriella med start från Helsingfors. Det finns plats för upp till 2000 deltagare och hela fartyget är reserverat för evenemanget.
Pia Gästrin
13.10.2016 kl. 10:45

Seminarium: Finlands ekonomiska vägval 2 - hur få fart på ekonomin

Tisdag 4.10 kl. 16-20. Medverkande bl.a. Pentti Hakkarainen, Risto E.J. Penttilä, Lars Hagebris, Lars Peter Lindfors och Heidi Schauman.
Bildnings Förbundet
16.09.2016 kl. 12:50

Inga språkliga konsekvenser?

”Reformen har i princip inga konsekvenser för de språkliga rättigheterna.” Så inleds kapitlet om de språkliga aspekterna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Meningen går att läsa i Social- och hälsovårdsministeriets förslag till regeringsproposition. Formuleringen har fått flera finlandssvenska ögonbryn att med fog höjas. Det är visserligen sant att de språkliga rättigheterna inte förändras i och med Sote-reformen. Men möjligheterna att förverkliga dessa rättigheter försämras avsevärt.
Mattias Fagerholm
02.09.2016 kl. 13:25

Tankesmedjan Agenda: Fem knep att få fart på företagandet

Det är förhållandevis lätt att grunda ett företag i dagens Finland. Men livet som företagare är ibland rätt knöligt. Tankesmedjan Agenda presenterar fem konkreta åtgärder som skulle göra livet lättare för företagarna.
Mattias Fagerholm
01.07.2016 kl. 14:34

Brexit visar på svagheterna med folkomröstningar – Behöver man verkligen en folkomröstning om Nato-medlemskap i Finland?

Det oväntade har hänt: Storbritannien blev det första EU-land som lämnar Unionen efter en jämn folkomröstning. Några dagar efter den splittrande omröstningen ser man redan nackdelarna med folkomröstningar tydligt. I Finland har flera politiker krävt en folkomröstning om huruvida Finland ska ansöka om medlemskap i Nato. Det bästa sättet att öka transparensen och ansvarstagandet är ändå att politikerna och partierna tydligt tar ställning.
Jaan Siitonen
24.06.2016 kl. 07:22

Tankesmedjan Agenda: Dags för medierna att gräva ner stridsyxan

Yle skall öka sitt samarbete med de kommersiella medierna. Det har den parlamentariska arbetsgrupp som har diskuterat Yles framtid slagit fast. Ett framtida samarbete är välkommet, inte minst om man ser till det finlandssvenska mediefältet.
Mattias Fagerholm
19.06.2016 kl. 10:55