Annika Hällsten, Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson på scenen.

Livet, makten och ansvaret som kvinna i politiken

På internationella kvinnodagen 8.3.2024 ordnade Svenska Bildningsförbundet en lunchdiskussion med rubriken “Livet, makten och ansvaret som kvinna i politiken” på Luckan. 

Talare var Annie Lööf, tidigare näringsminister och partiordförande för Centerpartiet i Sverige och Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister och ordförande för Svenska Folkpartiet i Finland. Som moderator fungerade Annika Hällsten, journalist och författare till boken Anna-Maja Henriksson – Makten och ärligheten.

Du kan se hela diskussionen här.

Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson diskuterade kring hur det är att bära ansvar, hantera kriser och fatta beslut i svåra situationer då det krävs snabba beslut. Anna-Maja Henriksson talade om känslan att vara ensam i överväganden kring vad som är rätt och fel. Annie Lööf berättade om hur det är att konstant leva med hat och hot som också riktas mot den egna familjen. Båda konstaterade att det politiska klimatet har blivit hårdare i och med pandemi och krig. 

Annie och Anna-Maja betonade vikten av personliga kontakter och att det varit en fördel att ha kolleger i politiken som man kan tala med också om annat än politik. De berättade om hur de haft direktkontakt t.ex. kring Finlands och Sveriges Nato-processer. 

Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson.
Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson. Foto: Anders Wikström.

På frågan om vad som fått dem att ge sig in i politiken svarade Annie att det varit en drivkraft för henne att vara med och påverka och kunna se sig själv i spegeln trots att det gör en utsatt. 

– Då man spelar fotboll sitter man inte på läktaren och säger hur andra ska göra, utan man är med på planen, säger Annie. 

Anna-Maja lyfte upp att saker som man tidigare tog för givet, som demokrati, rättstaten och rätten till abort, nu kräver aktiva åtgärder och kamp. 

Vad gäller att vara kvinna i ledande ställning i politiken konstaterade både Annie och Anna-Maja att man blir utvärderad också för t.ex. utseende, kläder, modekunnande på ett sätt som män inte blir.

– Det krävs att man bäst på allt, säger Annie. 
– Man tilltalar kvinnliga kolleger på ett annorlunda sätt, säger Anna-Maja. 

Annika Hällsten, Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson på scenen.
Annika Hällsten, Annie Lööf och Anna-Maja Henriksson på scenen. Foto: Hannah Kjellman

Båda lyfter också fram att de dragit gränser för vad de delar med sig om sitt privatliv och sin familj. Att bära ansvar i svåra situationer är något både Annie och Anna-Maja betonar. 

– Om man är partiordförande har man inte alternativet att bara hoppa av då det känns tungt. Då man är mitt i regeringsförhandlingar måste man hålla på tills landet har en regering, säger Anna-Maja. Blockpolitik och samarbete med ytterhögern har också präglat politiken den senaste tiden. 

Avslutningsvis blir det tips för kvinnor i politiken. 

– Vi ska bygga vårt samhälle tillsammans. Säga “detta tror jag på”. Kvinnor ska ta för sig och våga ta steget in i politiken, säger Anna-Maja. 

– Män sätter upp sina målsättningar enligt potential, medan kvinnor funderar över om de har tillräckligt kunnande och erfarenhet. Våga stretcha på bekvämlighetszonen, man klarar det nog, säger Annie. 

Diskussionen arrangerades av Svenska Bildningsförbundet.