Artikel

Tankesmedjan Agenda: Fem knep att få fart på företagandet

Det är förhållandevis lätt att grunda ett företag i dagens Finland. Men livet som företagare är ibland rätt knöligt. Tankesmedjan Agenda presenterar fem konkreta åtgärder som skulle göra livet lättare för företagarna.
Mattias Fagerholm
01.07.2016 kl. 14:34

Brexit visar på svagheterna med folkomröstningar – Behöver man verkligen en folkomröstning om Nato-medlemskap i Finland?

Det oväntade har hänt: Storbritannien blev det första EU-land som lämnar Unionen efter en jämn folkomröstning. Några dagar efter den splittrande omröstningen ser man redan nackdelarna med folkomröstningar tydligt. I Finland har flera politiker krävt en folkomröstning om huruvida Finland ska ansöka om medlemskap i Nato. Det bästa sättet att öka transparensen och ansvarstagandet är ändå att politikerna och partierna tydligt tar ställning.
Jaan Siitonen
24.06.2016 kl. 07:22

Bättre arbetsliv – bättre ekonomi

Varje år förlorar den finländska ekonomin över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioneringar, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Den summan motsvarar närmare hälften av statsbudgeten. Ett bättre arbetsliv är en underutnyttjad möjlighet till ekonomisk framgång.
Mattias Fagerholm
07.06.2016 kl. 11:03

TTIP - an opportunity or a threat?

The European Liberal Forum, with the support of Svenska Bildningsförbundet, and together with The Friedrich Naumann foundation for Freedom and Fores invites you to a special event in Helsinki on November 27, 2015
Svenska Bildningsförbundet
18.11.2015 kl. 13:28

USA:s presidentval - vin med Michael Haltzel 19.11, kl. 17

Vill du ta del av den nyaste analysen om presidentvalet i USA 2016? Nu har du en utmärkt möjlighet att få höra en av den största och mest berömda experten på detta område, Michael Haltzel. Han har lovat ge sin värdefulla tid till dussintal unga finländare som är intresserad av amerikanska politiken. Språket: engelska
Svenska Bildningsförbundet
10.11.2015 kl. 15:19