Artikel

66823_t.jpg

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.
Mikaela Henriksson
17.12.2018 kl. 17:14
63154_t.jpg

Flexibiliteten är det centrala

Flexibiliteten och överskådligheten i föräldraledighetssystemet är det centrala - kanske till och med avgörande, skriver Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi, i en kommentar till tankesmedjan Agendas familjerapport.
Mattias Fagerholm
26.03.2018 kl. 10:38
62063_t.jpg

Lätta på den Blå handbromsen

Det är märkligt om Blå framtid med ett försvinnande litet väljarunderlag skall kunna skjuta ner den familjeledighetsreform som har efterlysts så länge, skrivet tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm med anledning att reformen stampar på stället.
Mattias Fagerholm
23.01.2018 kl. 14:26
61951_t.jpg

Äntligen reformeras familjeledigheten

Nu krävs en omfattande reform som inte bara skrapar på ytan, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm.
Mattias Fagerholm
16.01.2018 kl. 16:38
59513_t.jpg

Nordens tid är nu

”Vittu mitä paskaa, ei voisi vähemmän kiinnostaa.” Det lär den dåvarande finländska nordiska samarbets- och europaministern Alexander Stubb (Saml) ha muttrat i kulisserna i samband med Nordiska rådets möte i Köpenhamn år 2011.
Mattias Fagerholm
16.08.2017 kl. 10:38
54428_t.jpg

Medieverkligheten: Förändras eller gå under

Yle Fem och Yle Teema skall dela kanalplats i framtiden. I Svenskfinland talas om en domänförlust. Den verkliga domänförlusten är dock här om de finlandssvenska medierna inte klarar den digitala övergången, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare.
Mattias Fagerholm
25.10.2016 kl. 19:51
53323_t.jpg

Inga språkliga konsekvenser?

”Reformen har i princip inga konsekvenser för de språkliga rättigheterna.” Så inleds kapitlet om de språkliga aspekterna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Meningen går att läsa i Social- och hälsovårdsministeriets förslag till regeringsproposition. Formuleringen har fått flera finlandssvenska ögonbryn att med fog höjas. Det är visserligen sant att de språkliga rättigheterna inte förändras i och med Sote-reformen. Men möjligheterna att förverkliga dessa rättigheter försämras avsevärt.
Mattias Fagerholm
02.09.2016 kl. 13:25
52328_t.jpg

Tankesmedjan Agenda: Dags för medierna att gräva ner stridsyxan

Yle skall öka sitt samarbete med de kommersiella medierna. Det har den parlamentariska arbetsgrupp som har diskuterat Yles framtid slagit fast. Ett framtida samarbete är välkommet, inte minst om man ser till det finlandssvenska mediefältet.
Mattias Fagerholm
19.06.2016 kl. 10:55
51427_t.jpg

Nöyryyttä Suomi! - olemme kiinalainen Hämeenlinna

5,5 miljoonaa ihmistä mahtuu virhemarginaaliin Yhdysvaltojen laskiessa väestönsä. Koko väestömme mahtuisi keskikokoiseen kiinalaiskaupunkiin. Toivon, että näkisimme Suomen paikan realistisesti: olemme pieni maa, joka ei tällä hetkellä ole isomman valtion puristuksessa vaan pystyy toimimaan melko vapaasti. Meidän tämänhetkinen vapaus ja elintaso ovat kuitenkin joka päivä täysin riippuvaisia Euroopan toimivuudesta.
Jaan Siitonen
15.06.2016 kl. 13:46
50732_t.jpg

Folkomröstningen i Storbritannien skadar EU på flera olika sätt

Denna artikel baserar sig på diskussion under Seminariet ”Brexit - Europas ödesstund?”. Seminariet ordnandes på Europadagen den nionde maj 2016 vid Svenska Social och kommunalhögskolan tillsammans med Studentorganisationen. Panelister: direktör Teija Tiilikainen, ambassadör Anders Lidén, avdelningschef Liisa Talonpoika och journalist Stefan Winiger.
Jaan Siitonen
13.05.2016 kl. 11:11