Artikel

Ledarskapsakademins ansökningsomgång öppen 7-28.4 2022

Är du 25–35 år och vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån din egen bransch? Ledarskapsakademins förnyade program är för dig som vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv.
Matilda Grindgärds
20.04.2021 kl. 10:19

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.
Mikaela Henriksson
17.12.2018 kl. 17:14

Maktskifte inom Liberal Democrats

Liberal Democrats partikongress gick av stapeln andra veckan i september. Partiordförande Sir Cable har en vision om att reformera partiet och locka till sig nya anhängare samt stoppa Brexit. Det råder dock delade åsikter om partiledarens förslag.
Mikaela Henriksson
28.09.2018 kl. 11:28

Sydafrika – Afrikas koljätte

Effekterna av klimatförändringen visar sig i alarmerande takt världen över. Nästan varje dag läser vi nyheter om extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer någonstans på planeten. Också i Sydafrika märks klimatförändringen av, regnet som borde ha fallit under vintermånaderna juni, juli och augusti har minskat och nästan uteblivit vissa år sedan 2011, vilket har resulterat i katastrofal torka i den västra Kapprovinsen där Kapstaden är belägen.
Anna Korkman
06.08.2018 kl. 09:54

Den gemensamma kampen mot engångsplaster

I slutet av maj kom EU-kommissionen ut med sitt förslag angående engångsplaster. Förslaget kämpar mot plast i våra hav och därför innehåller den en lista på de mest förekommande plastprodukterna som hittas på stränder och som inte går att återanvändas. Förslaget samt den redan tidigare publicerade plaststrategin strävar efter att minska mängden plast i världshaven genom att skapa striktare regler och ansvar för industrin, men också genom att förändra människors attityder gentemot engångsprodukter.
Linda Smids
28.06.2018 kl. 09:35

En ny regeringskris i Tyskland?

Med den gångna höstens och vinterns långa och svåra tyska regeringsbildningsförhandlingar i färskt minne, får världen igen läsa om en möjlig regeringskris i Tyskland. Endast tre och en halv månad efter bildandet av den tyska regeringen och knappa två veckor innan EU-toppmötet, står den tyska regeringen igen inför stora utmaningar. Kan Angela Merkel (CDU) och Horst Seehofer (CSU) komma fram till en kompromiss och därmed undvika att utlösa en ny regeringskris i landet?
Minka Lindroos
26.06.2018 kl. 14:44

Migrationspolitiken, en ödesdiger fråga för Sveriges socialdemokrater?

Den traditionella blockpolitiken hotas av Sverigedemokraternas frammarsch, vars stöd kommer att utgöra en avgörande roll under kommande mandatperiod. Den fråga som gynnar Sverigedemokraterna är flykting- och migrationspolitiken, där partiet har det högsta förtroende bland väljarna. Men hur har frågan blivit ett så stort slagträ för SD?
Albert Weckman
25.06.2018 kl. 09:44

Washingtons progressivitet står utmanat med Initiative-77

Det är inte bara Mueller utredningen, handelstariffer och Nord Korea som är på tapeten i Washington just nu. Det talas också mycket om det sk. Initiative-77, en av de 11 frågorna som röstas om i primärvalen den 19:nde juni. Initiativet har fått mycket motstånd, men vore ett klart steg mot mera jämlika arbetsförhållanden inom restaurangbranschen och kunde ändra hur servitriser, bartenders och andra som får sin lön som dricks kommer att bli betalda i framtiden. Det är inte bara arbetarrättigheter som prövas nu. Initiativet understryker det större kontextet om förhållandet mellan individ och företag i USA.
Mimosa Giamanco
07.06.2018 kl. 13:13

De finska kommunerna i jämförelse med de tyska förbundsländerna

De europeiska länderna är mycket olika till sin struktur. Inte endast kulturerna, språken och storleken på länderna varierar, utan även ländernas administrativa struktur skiljer sig väldigt mycket från varandra. Fungerar de finska kommunerna liknande som de tyska förbundsländerna?
Minka Lindroos
16.05.2018 kl. 16:56

Årets Karlspristagare Emmanuel Macron och hans kamp för ett liberalare Europa

På onsdag firades Europadagen och under dagen kunde man se flera inlägg på sociala medier som förespråkade ett ökat europeiskt samarbete. En annan som nyss firat årsdag som president, och som under det gångna året talat om ökat europeiskt samarbete, är nämligen årets mottagare av det tyska Karlspriset, Frankrikes president Emanuel Macron. Han tilldelades priset igår.
Linda Smids
11.05.2018 kl. 09:00