Evenemang

Våra verksamheter ordnar varje år aktuella och tankeväckande evenemang som bidrar till en mångsidig och nyanserad samhällsdiskussion. Evenemangen äger rum inom Svenskfinland. Nedan finner du information om respektive evenemang. 

Tidigare evenemang

Välkommen på Fika efter kunskap 31.10 kl.17.30 för att diskutera kring frågan om det är ett hållbart system att politiker kan vara folkvalda på tre institutionella nivåer samtidigt!
Onsdagen den 30.8 ordnar Tankesmedjan Agenda tillsammans med tankesmedjan Toivo en after work om Europa där vi tillsammans med fyra insatta personer diskuterar det kommande EU-valet.
Under årets Helsingfors Pride riktar Agenda in sig på diskussion med tre allies i ledande ställning i det finlandssvenska civilsamhället. Frågan lyder: Hur syns jobbet med hlbtiqa+-frågor i vardagslunken?
Välkommen på Fika efter kunskap: Den finländska Natoopinionen i en föränderlig säkerhetspolitisk miljö tisdagen den 9 maj, kl. 17.30 vid Rådhusgatan 23 i Vasa.
Är du ambitiös och brinner för det du gör? Är du dessutom 25–35 år, svensk- eller flerspråkig och vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån din egen bransch?
Välkommen på lunchdiskussionen "En omvärldsanalys - skeenden och företeelser som påverkar vår vardag" måndagen den 27 mars kl.12-14 på Restaurang Hejm i Vasa.