Omslagsbild för evenemanget All Straight Panel

AgendaPride: All straight panel

Länge har regnbågsfolket suttit i paneler och diskuterat med och inför varandra om vad som är fel och hur samhället borde ändra på sig, så att även köns- och sexuella minoriteter skulle vara fullvärdiga samhällsmedborgare.

Under årets Helsingfors Pride riktar Agenda in sig på diskussion med tre allies* i ledande ställning i det finlandssvenska civilsamhället. Frågan lyder: Hur syns jobbet med hlbtiqa+-frågor i vardagslunken?

När: Torsdag 29.6 kl. 9-11
Var: Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors

I panelen deltar:

Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi
Nora Grotenfelt, ordförande för Förbundet Hem och Skola, fullmäktigeledamot i Helsingfors
Kalle Silfverberg, tillträdande chefredaktör för Hufvudstadsbladet

*En ally (eng. allierad) är en person som inte nödvändigtvis själva identifierar som om hlbtiqa+, men nog stöder frågor som berör köns- och sexuella minoriteter.

Tilläggsinformation:

Diskussionen börjar klockan 9.30, dörrarna öppnas klockan 9.00. Vi bjuder även på en lätt frukost. Utrymmet är tillgängligt. Diskussionen kommer att streamas via tankesmedjan Agendas Youtube-kanal.

Medarrangör: Luckan r.f.