Bildning, kunskap och människan

Välkommen till Svenska Bildningsförbundet, samlingsplatsen för samhällsintresserade personer. Vi verkar för att upprätthålla ett starkt, rättsbaserat, demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter tryggade.

Vi vill vara med och utveckla, skapa förståelse för och bidra till en mångsidig morgondag. Vår roll som en mångsidig aktör bidrar till att skapa nätverk, knyta kontakter och utveckla det svensk- och flerspråkiga samhällslivet i Finland. Möjligheterna för dig att utvecklas tillsammans med oss är många under livets olika skeden.

Vår organisation består av flera olika verksamheter med egna syften och målsättningar. Låt dig inspireras genom mångsidiga evenemang om högaktuella ämnen, samhällskritiska rapporter och diskussioner som ökar förståelsen för den värld vi lever i. Missa inte heller vår ledarskapsutbildning och de unika internationella praktikplatserna som vi erbjuder på tre olika kontinenter. Nedan kan du bekanta dig mer med de verksamheter som utgör vår kärna. 

Våra verksamheter

Tankesmedjan Agendas logotyp

Liberal tankesmedja
med nordisk och europeisk förankring som jobbar för en levande flerspråkighet i Finland. Agenda blickar mot framtiden och väcker idag diskussion om det som sker imorgon.

Kompetens och Samhälles logotyp

Bildningsverksamhet som uppmärksammar aktuella samhällsfrågor ur ett mångsidigt perspektiv för att fungera som en aktuell och trygg källa i förståelsen av komplexa frågor.

Ledarskapsakademins logotyp

Ledarskapsutbildning för ambitiösa och samhällsintresserade unga vuxna som vill utvecklas i sin karriär och ledarskap med fokus på ett bättre samhälle. 

Liberal Praktiks logotyp

Erbjuder högklassiga praktikplatser i Bryssel, Kapstaden, London och Washington till engagerade och liberala studerande med ett intresse för internationell politik.

Svenska Bildningsförbundets utveckling under 2000-talet

Tidslinje om Svenska bildningsförbundets historia på 2000-talet.

Aktuellt

Välkommen på Fika efter kunskap 31.10 kl.17.30 för att diskutera kring frågan om det är ett hållbart system att politiker kan vara folkvalda på tre institutionella nivåer samtidigt!
Onsdagen den 30.8 ordnar Tankesmedjan Agenda tillsammans med tankesmedjan Toivo en after work om Europa där vi tillsammans med fyra insatta personer diskuterar det kommande EU-valet.
Under årets Helsingfors Pride riktar Agenda in sig på diskussion med tre allies i ledande ställning i det finlandssvenska civilsamhället. Frågan lyder: Hur syns jobbet med hlbtiqa+-frågor i vardagslunken?
Välkommen på Fika efter kunskap: Den finländska Natoopinionen i en föränderlig säkerhetspolitisk miljö tisdagen den 9 maj, kl. 17.30 vid Rådhusgatan 23 i Vasa.