Omslagsbild till evenemanget.

Lansering: Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland

Hur ofta hittar du information på webben då du letar efter den på svenska? Hur ofta litar du på att den informationen är korrekt och uppdaterad? Hur ofta blir du tvungen att använda en serviceautomat på finska, för att du inte hittar den svenska menyn – om det över huvud taget finns en svensk sådan? Hur ofta har du förargat dig över att den rikssvenska flaggan representerar det svenska i Finland?

Agenda-rapporten Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland kartlägger den digitala verkligheten genom att granska hur offentliga myndigheter, kommersiella aktörer samt andra bygger upp sin språknärvaro på webben. Rapporten erbjuder även konkreta förslag på hur man skapar fungerande två- och flerspråkiga digitala lösningar. 

Välkommen på lanseringen den 14.2 kl. 11.30 – 13.00 på Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors.

I lanseringen deltar rapportskribenten, språkforskaren FM Markus Söderman, folktingssekreterare Christina Gestrin samt undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, styrgruppsordförande för tankesmedjan Agenda.

Vi bjuder på en lätt lunch och ber dig anmäla ditt deltagande.

Lanseringen sänds även direkt på www.agenda.fi