Käytöstavat ja etiketti

Ohjeet osallistumisesta Svenska Bildningsförbundetin järjestämiin tilaisuuksiin.

5.6 2023

 

Ohjeet

Tässä ohjeistetaan Svenska Bildningsförbundetin (SBF) tilaisuuksiin osallistuvia. 

Svenska Bildningsförbundetiin kuuluvat Ajatushautomo Agenda, Ladarskapsakademin, Liberal Praktik, Fika efter kunskap ja SFP-Akademin, joten näitä ohjeita sovelletaan myös niiden järjestämiin tilaisuuksiin. Tämä koskee sekä fyysisiä että verkossa tapahtuvia tilaisuuksia. 

SBF:n tilaisuuksiin osallistumisen tulee olla turvallista kaikille, ja niissä tulee korostua keskinäinen kunnioitus. Avoimuus, rehellisyys ja saavutettavuus ovat kaiken viestintämme perusta. Näitä ohjeita tulee noudattaa kaikissa SBF:n järjestämissä tapahtumissa, myös verkossa, ja niitä tulee noudattaa myös koko organisaation toiminnassa.


SBF:n tapahtumiin ja toimintaan osallistuvat sitoutuvat seuraaviin:

– Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, emmekä syrji ketään
– Viestimme ja keskustelemme toisiamme kunnioittaen myös silloin kun on mielipide-eroja. Tämä koskee myös sosiaalista mediaa
– Emme loukkaa toisiamme tai hyökkää kenenkään henkilöä vastaan, emmekä tee toisiamme naurunalaisiksi
– Emme puhu tavalla, joka on omiaan johtamaan harhaan tai aiheuttamaan vahinkoa
– Esiinnymme omalla nimellämme, ei nimettömänä tai salanimellä, ja annamme oikeat yhteystiedot tapahtumien yhteydessä.

Ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu suostumukseen. Siksi kaikenlaista häirintää ja sopimatonta käytöstä kohtaan noudatetaan nollatoleranssia, johon tapahtuman osallistujien tulisi sitoutua ilmoittautuessaan ja jota tulisi kunnioittaa kaikissa SBF:n tapahtumissa, sekä fyysisissä että digitaalisissa tapahtumissa.

SBF:n tapahtumiin osallistuvat ovat myös velvollisia puuttumaan asiaan tai ottamaan yhteyttä järjestäjään tai tukihenkilöihin, mikäli häirintää havaitaan. Suurempiin tapahtumiin (yli 100 hlö) valitaan erilliset tukihenkilöt, muissa tapauksissa voit olla yhtedessä SBF:n nimettyihin tukihenkilöihin Ted Urhoon tai Pia Gästriniin.

Henkilöitä, jotka rikkovat SBF:n ohjeita, voidaan kieltää osallistumasta SBF:n tapahtumiin. Ohjeita päivitetään jatkuvasti, ja SBF:n tapahtumiin osallistuva on vastuussa voimassa olevien ohjeiden noudattamisesta.

Ohjeet eivät missään tapauksessa korvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, vaan niitä käytetään tukena ja täydennyksenä silloin, kun lainsäädännössä ei ole selkeästi määritelty käyttäytymissääntöjä.

SBF vaihtaa tarvittaessa tietoja jäsenjärjestöjensä kanssa häirintätapauksista ja epäasiallisesta käytöksestä. Porttikieltoja tai muita toisen jäsenjärjestön määräämiä seuraamuksia voidaan soveltaa myös SBF:ssä.

 

Tukihenkilöt

Ted Urho ja Pia Gästrin toimivat SBF:n tukihenkilöinä häirintätapauksissa tai mikäli koetaan epäasiallista käytöstä tapahtuneen. Tukihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus ja he ryhtyvät toimenpiteisiin ainoastaan ilmoittajan suostumuksella. Heihin voi ottaa yhteyttä itse tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Suurempiin tapahtumiin (yli 100 hlö) nimetään erilliset tukihenkilöt. 

Mikäli joku tukihenkilöistä on ilmoituksen kohteena käännytään SBF:n johtajan puoleen.

Tukihenkilöiden yhteystiedot:

Pia Gästrin, pia.gastrin@bildningsforbundet.fi, puh. 040 508 6943

Ted Urho, ted.urho@agenda.fi, puh. 050 544 7730

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi SBF:llä on ohjeet tapahtumiin osallistumisesta?

Suuri osa Svenska Bildningsförbundetin toiminnasta on erilaisten ihmisten saattamista yhteen eri asioiden ympärille. Varmistaaksemme, että kaikki osallistujat tuntevat olonsa turvalliseksi tapahtumissamme, olemme laatineet etukäteen säännöt käyttäytymisestä.

Miksi minun on hyväksyttävä SBF:n ohjeet voidakseni osallistua tapahtumaan?

Jotta yhteisiä sääntöjä voidaan soveltaa on tärkeää, että kaikki tiedostavat ne etukäteen. Siksi pyydämme sinua lukemaan ohjeemme etukäteen ja sitoutumaan kunnioittamaan ja noudattamaan niitä.