Valurnan vs. soffan – vad väljer unga?

Pärmbild

FÖRORD

Hur få fler unga att delta i politiken är en fråga som ofta ställs. I den här pamfletten av Silja Borgarsdóttir Sandelin granskas de ungas politiska deltagande och jämförs ur ett europeiskt perspektiv.

Utgående från skriften kan vi se att intresset för traditionellt politiskt deltagande ökar med åldern, men samtidigt vet vi att intresset för samhällsfrågor finns mycket starkt närvarande bland ungdomar även om det traditionella deltagande i politiken genom att rösta i val inte är så populärt. Vi ser däremot att nya metoder för deltagande i samhällsdebatten är populärt bland finländarna.

Det är av högsta vikt att den representativa demokratin kan fortsätta ha en hög legitimitet. Olika metoder för att stärka dess position måste utredas. Skolornas roll i att öka intresset för politiken ska, exempelvis, inte underskattas. Vi vill från Svenska Bildningsförbundets sida bidra till diskussionen om ungdomarnas samhälleliga påverkan bland annat genom den här pamfletten.

Slutsatserna Borgarsdóttir Sandelin presenterar i slutet av skriften är hennes egna, inte ett ställningstagande från Bildningsförbundets sida. Förhoppningsvis kan den här skriften bidra till diskussionen om hur vi kan öka det politiska deltagandet bland unga.

Helsingfors, 5.3.2015

Fredrik Guseff
Direktör
Svenska Bildningsförbundet r.f.