Vad händer med det politiska fältet?

Yle mätningen den 30.10 visar att Centern drar ifrån. Lite överraskande är det i alla fall att kommentatorerna verkar vara överraskade. Fredrik Guseff analyserar här undersökningen och visar på slutsatser som tycks ha gått många förbi.

Gårdagens YLE-mätning gav vid handen att Centerpartiet håller på att dra ifrån som största parti i Finland. Det här verkar ha överraskat en del kommentatorer och man har i viss mån framställt det som ett misslyckande för statsminister Stubb.

Så här drastiska kommentarer skulle jag akta mig för att komma med då vi analyserar det hela ur ett längre perspektiv:

Centerns ”normalnivå” i riksdagsval brukar ligga på 22-24%. Då de nu haft en möjlighet att under en stor del av riksdagsperioden vara det enda oppositionspartiet vid sidan av Sannfinländarna så skulle det ha varit märkligt ifall de inte skulle ha kunnat återhämta sig, särskilt med tanke på det dåliga ekonomiska läget. Man kan jämföra det med valet 1991 och 2003 då Centern också var i opposition: 1991 ökade man från 17,6% till 24,8% och i valet 2003 från 22,4% till 24,7%. Så det är inget exceptionellt ifall Centern nu skulle landa på ca. 25% i valet. 

Samma sak gäller Samlingspartiet där man snackar om att det går brant utför: visst var deras siffra på 19,4% något under deras långsiktiga medeltal på ca. 20% men det är definitivt inte särskilt avvikande med tanke på regeringsansvaret.

Då vi granskar situationen där Samlingspartiet varit i regeringen inför val så ser vi att de flera gånger förlorat något: 1991 tappade de från 23,1% till 19,3% då de hade statsministerposten, 1995 tappade de ytterligare till 17,9% efter medverkan i Ahos regering. Efter att ha varit i opposition 2003-2007 ökade man däremot från 18,6% till 22,3% vilket var deras högsta siffra sedan 1987. Viktigt är att notera att Samlingspartiet ju inte vann valet senast trots att man blev det största partiet: man backade från 22,3% till 20,4%. Som bekant var det endast Sannfinländarna som gick framåt i andel av röster.

Sannfinländarnas understöd är fortsättningsvis högt, men det håller på att stabilisera sig och vi har under den här perioden sett att de förlorat tillbaka stora mängder väljare till Centern som de vann senast för att i stället få en större andel av Socialdemokraternas väljare. Det är också möjligt att deras understöd de facto inte riktigt ens ligger på 15% som mätningen visar utan att deras understöd nu korrigeras upp en aning pga att de hade ett understöd på hela 19,1% i senaste riksdagsval och att deras understöd nu är så mycket lägre. Alltså tyder en helt del på att Sannfinländarna med den här takten inte kommer att tävla på platsen som näststörsta parti.

Det stora utropstecknet är dock Socialdemokraterna: Deras medeltal i val på lång sikt har varit 23% med rekordet 28,3% år 1995. Resultatet på 19,1% i senaste val är det sämsta hittills och då mätningarna nu visat 15% än lägre tid och man har regeringsansvar så tyder mycket på att sossarna går mot ett rekorddåligt val. Det är dessutom intressant att notera att Sossarna och Sannfinländarna delvis konkurrerar om samma väljare. Då båda parterna nu gått bakåt (troligtvis har man tappat till Centern) så innebär det att det är osannolikt att det ena dessa två skulle växa märkbart till valet utan att den andra skulle minska. Det här är värt att notera med tanke på diskussionen om eventuella regeringskonstellationer. Om sossarna landar på ett resultat under 18% så skulle det vara mindre klokt av dem att aspirera på en regeringsmedverkan: det enda fiffiga skulle här vara att gå i opposition och samla leden liksom 1991-1995.

Man kunde också i viss mån tala om en kris inom den samlade vänstern. Vänsterförbundet får nämligen i mätningarna kring 8% (nu senaste 7,9%) vilket är marginellt under resultatet 2011 (8,1%). Viktigare är dock att se att Vänsterförbundet konsekvent backat i riksdagsval sedan år 1995 då man fick 11,2% av rösterna. Så ifall inte Vänsterförbundet kan bryta den här trenden nu från oppositionen så kan man inte länge räkna sig om ett medelstort parti utan som ett litet riksdagsparti i mandat räknat.

De Grönas understöd brukar vara högre i mätningar än vad de brukar få i val och deras avgång från regeringen var strategiskt med tanke på deras dåliga riksdagsval senast. De tappade ju 5 mandat i valet och har nu 10 vilket är lika många som Svenska riksdagsgruppen har. Nu kommer konkurrensen att vara hård med Vänsterförbundet och det kan vara tufft för dem båda att gå framåt.

För SFP:s del vet vi ju att opinionsmätningar främst har underhållningssyfte eftersom dessa inte mäter understödet på partiets kärnområden. Men allt tyder på ett ganska stabilt utgångsläge inför valet, där det förstås blir intressant med konkurrensen i Vasa valkrets där det (högst antagligen) finns ett mandat färre att fördela i nästa val.

Kristdemokraterna kommer att ha tufft val och den senaste YLE-mätningen gav endast 2,7% vilket är en svag siffra. Å andra sidan vet vi att deras väljare brukar vara trogna men rösttrösklarna för att få mandat är tuffa vilket kan innebära att de har svårt att bibehålla sina 6 mandat.

 De kommande halvåret inför riksdagsvalet kommer att bli spännande även om det just nu ser ut att inte bli ett statsministerval utan att det loppet är avgjort före det startat.

 SAMLSDP SAF,
FLP  
CENTVF/
DFFF
GrönaSFP KD/
FKF 
201120,419,119,115,88,17,34,34,0
200722,321,44,123,18,88,54,64,9
200318,624,51,624,79,98,04,65,3
19992122,9122,410,97,35,14,2
199517,928,31,319,811,26,55,13,0
199119,322,14,824,810,16,85,53,1
198723,124,16,317,69,44,05,32,6
198322,126,79,717,613,5 4,63,0
Medel: 1983-201120,623,66,020,710,26,94,93,8
Medel: 1991-201119,923,15,321,89,87,44,94,1
Medel: 2003-201120,421,78,321,28,97,94,54,7
YLE 10/1419,415,215,125,57,99,13,6

2,7

Tabell över partiernas understöd 1983-20011, jämförelse med YLE:s gallup, oktober 2014.  

Fredrik Guseff, direktör för Svenska Bildningsförbundet