Vad är problemet med Obamacare och varför vill republikanerna slopa den?

Under sin presidentkampanj lovade Trump att upphäva Obamacare, och förra veckan tog han sitt första steg mot det. Åsikterna om Obamacare och Trumps American Health Care Act varierar enormt, både mellan det demokratiska och republikanska partiet, men även inom partierna.

"Två steg framåt och ett steg bakåt - Obama kämpade länge för att få Obamacare att träda i kraft och nu hotas den att slopas."

ACA (Affordable Care Act) eller den så kallade Obamacare fick mycket kritik från republikanerna under Obamas administration och republikanerna försökte om och om igen slopa denna hälsovårdsreform. På mindre än åtta år gjorde republikanerna över 60 försök att upphäva Obamacare. Under hela sin presidentkampanj betonade Trump att han kommer att en gång för alla att upphäva Obamacare – och hans publik hurrade av iver.

Obamacare har möjliggjort att flera miljoner som tidigare förnekats möjlighet till sjukförsäkring eller som varit tvungna att betala orimliga premier, har fått sjukförsäkring. Detta har framför allt gynnat låginkomsttagare. Försäkringsbolag har även varit tvungna att ge försäkring till personer med sjukdomar som de tidigare blivit diagnostiserade med. Från ett nordiskt perspektiv känns Obamacare logiskt, eftersom välfärdsmodellen hos oss garanterar alla, oberoende inkomst, tillgång till hälsovård och dessutom till överkomliga priser.

Obamacare har dock blivit kritiserad för att trots allt vara för dyr. Trots ekonomiskt stöd förblir dessa premier för dyra för en del av de försäkrade, främst för låginkomsttagare och äldre. Speciellt i glest befolkade områden finns det inte mycket tävling mellan olika försäkringsbolag, vilket håller priserna på sjukförsäkring och deras premier höga. Obamacare fastställde att alla bör ha en försäkring, vilket enligt vissa sågs som en överdriven statlig inblandning. De som inte hade råd med försäkring, fick den via Medicaid, den federala försäkringen för låginkomsttagare.

Washington experters tidigare uppskattningar var att det kommer att ta ett eller två år innan den nya administrationen lyckas sätta ihop ett nytt alternativ som skulle ersätta Obamacare. Då Trump kom i makt verkade ingen ha en aning om vad det nya alternativet kunde vara, men administrationens tidtabell har varit förvånansvärt snabb. Redan två månader efter Trumps invigning presenterades det första utkastet till Trumps sjukförsäkringsplan.

American Health Care Act - är den något bättre?

Förra veckan presenterade representanthusets talman Paul Ryan den nya hälsovårdsplanen AHCA (American Health Care Act) för kongressen och media. Deras väldigt stränga tidtabell lämnar knappt med tid att finslipa planen, eftersom både Ryan och senatens majoritetsledare Mitch McConnell har sagt sig vilja ha den färdig innan mitten av april. För en president är det första året ofta det mest kritiska eftersom chansen är större att svårare och mer omfattande lagstiftningar går igenom under detta år, vilket förklarar även varför de försöker få AHCA igenom med sådan hastighet.

AHCA fick en väldigt varierande mottagning och har fått kritik både från republikaner och demokrater. Demokraterna har till största mån försvarat Obamacare och kritiserat AHCA för att utelämna en stor del av populationen – den del som Obamacare äntligen lyckades ge försäkring åt. AHCA har splittrat det republikanska partiet eftersom åsikterna representanterna emellan varit stora. De konservativa republikanerna anser att AHCA är alltför lik Obamacare, medan de mer moderata är oroliga för att AHCA kommer att begränsa den utvidgade sjukförsäkringen från Medicaid som Obamacare reformen fastställde. En del republikaner i senaten har sagt att lagen är dödsdömd om planen kommer fram ända till senaten för behandling.

Icke-partisk rapport visar både positiva och negativa sidor med AHCA

På måndagen publicerade Congressional Budget Office (CBO) och Joint Committee on Taxation (JCT) en sammanfattning på skillnaderna med AHCA i jämförelse med ACA. De uppskattar att AHCA kommer att minska på det federala budgetunderskottet med 337 miljarder dollar (ca. 317 miljarder euro) inom det kommande årtiondet, men även öka antalet personer utan försäkring med 24 miljoner fram till 2026 i jämförelse med den nuvarande lagen. Det handlar till en del om vad som spelar en större roll: att federala budgetunderskottet minskar eller att ett större antal amerikanare har en sjukförsäkring.

De största besparingarna skulle göras genom avskaffandet av subventionerna för “nongroup health insurance”, dvs. för dem som inte skulle täckas av en försäkring annars. De högsta kostnaderna skulle komma från upphävandet av de förändringar som Obamacare gjorde till bl.a. de avgifter som infördes på höginkomsttagares nettointäkter på investeringar och årliga avgifter på försäkringsbolag. Trumps plan skulle med andra ord gynna höginkomsttagare men göra skada för låginkomsttagare.

Denna icke-partiska rapport kommer högst sannolikt att försvåra de republikanska lagstiftares ansträngningar att skapa samförstånd runt AHCA. Om Trumps försök att få igenom sin version av hälsovårdsreformen misslyckas, kommer hans framtida och andra kontroversiella lagförslag bli svårare att få igenom.  För att kunna påbörja sin skattepolitik måste Trump dock få igenom hälsovårdsreformen först, och redan nu har diskussionen kring planen tagit längre än planerat.

Att kritisera Obamacare för dess högre priser är förståeligt, men att öppet säga att det är acceptabelt att utesluta en del av invånare från försäkring kan snabbt vara en björntjänst för politiker. Det är ytterst viktigt att Trump tar itu med detta problem, speciellt om han vill hålla kvar de röster han fick från låginkomsttagare.

Mariette Hägglund