Bild på två barn som håller hand.

Temakväll: Rara barn, men trötta föräldrar – hur får man det att gå ihop?

Välkommen på temakvällen ”Rara barn, men trötta föräldrar – hur får man det att gå ihop?”

När: torsdagen den 16 mars kl.18.30!
Var: På Chydenius skola i Karleby, Anders Chydeniusgatan 20.

Inledare är fil.dr. Rita Ahvenniemi.
Som kommentator deltar ekon.dr. Jennie Elfving och barnledare Sara Sandell.

Temakvällen ordnas i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Karleby.