Svenskfinlands röst – En antologi om finlandssvenskar i EU

Pärmbild

FÖRORD

Under de snart 20 åren som Finland varit medlem i den Europeiska unionen har unionens betydelse ökat. Unionen har utvidgats och en gemensam valuta har tagits i bruk. Finland har också utvecklats som en del av EU, och idag känns tanken på ett Finland utanför EU mycket långsökt.

Vad skulle en tillvaro utan EU betyda? Till exempel gränskontroller och tullprocedurer, olika valutor i alla länder och tullar som försvårar verksamhetsförutsättningarna för företagen. Vi skulle också ha strikta nationsgränser som skulle försvåra ett förnuftigt samarbete mellan myndigheter. Telefonsamtal utomlands vore hutlöst dyra och konsumentskyddet skulle antagligen vara mycket svagare till exempel för flygpassagerarna, som idag åtnjuter ett fungerande konsumentskydd mycket tack vare EU.

Listan på nackdelar kunde göras längre, men redan det här beskriver hur viktigt och vardagligt EU blivit för oss idag. Det är därför lätt att konstatera att de populister som kritiserar EU och kräver ett finländskt utträde gör det mot bättre vetande. Detsamma gäller i fråga om att återinföra passkontroller inom EU, så som en känd sannfinländare nyligen föreslagit. Denna längtan till en svunnen tid är knappast något att bygga framtiden på. Det är dessutom en förvrängd bild av en påstått lycklig tid, då man höll brottslingarna på andra sidan gränsen genom gränskontroller. Sanningen är att brottslighet alltid har hittat över nationsgränserna, samtidigt som det är de vanliga, ärliga medborgarna som lider av tuffare gränskontroller. Är det någon som saknar tiden med köer i passkontrollen då man kom med båten till Tallinn? Idag hör Tallinn närmast till Helsingfors pendlingsområde och smidigheten med vilken vi kan röra oss mellan huvudstäderna är ett praktexempel på det mera gränslösa Europa vi bor i.

Samtidigt innebär EU också konkurrens mellan länderna. Det här gynnar konsumenterna bland annat då flygtrafiken är öppnad för lågprisbolag. Idag finns det också möjlighet att behändigt åka till Tallinn och handla. På samma sätt har medborgare i andra EU länder nu möjlighet att handla produkter i Finland betydligt lättare, vilket våra företagare också har kunnat dra nytta av.

Vad är EU förutom konsumenträttigheter, inre marknad och jordbruksstöd? EU bör utvecklas till att bli en starkare global aktör. Då en kris uppstår i EU:s närområden kan det inte vara endast Ryssland och USA som förhandlar om att avsluta krisen. Det är heller inte bra att stora stater som Tyskland eller Polen endast agerar bilateralt. För att EU ska kunna få sin röst hörd på allvar så behövs en gemensam front. Det här ger också Finland en möjlighet att påverka världsutvecklingen som en del av en större helhet. För ett litet land är det bra att ingå i ett större sammanhang ifall man vill påverka.

EU har också en stor betydelse för Svenskfinland. Det handlar inte bara om fiskeripolitik, sjöfart, regionutveckling, skarvjakt utan mycket mera. Det är ett faktum att det finns frågor i Europaparlamentet som bara en representant från Svenskfinland driver. I den här antologin har vi från Svenska Bildningsförbundets sida velat samla finlandssvenska röster som har erfarenhet och kunskap om att jobba i EU och i Europaparlamentet. Särskilt glädjande var det att alla tidigare Europaparlamentariker – MEP:ar – som representerat Svenska folkpartiet ställt upp och skrivit var sitt kapitel till den här antologin.

Elisabeth Rehn, som var SFP:s första MEP berättar bland annat om sina insatser i det forna Jugoslavien – insatser som bland annat förde henne till Vita huset. Astrid Thors berättar om hur det fanns tider då slovakisk press kallade henne regimens fiende nummer två, som en följd av hennes arbete i Europaparlamentets Slovakiendelegation och särskilt med frågor gällande hur den ungerska minoriteten behandlades. Henrik Lax beskriver bland annat sina insatser för språkminoriteter i flera länder samt arbetet med visumpolitiken. Carl Haglund vittnar om hur han under sina tre år hann klämma åt Sarkozy, vända en omröstning i plenum beträffande fiskeriavtalet i Västsahara, hissa Ålands flagga i Bryssel och mycket mera.

Alla dessa tidigare MEP:ar vittnar om hur en enskild parlamentariker kan göra skillnad. Det spelar en roll att det finns en parlamentariker som vet hur en strömming ser ut!

De övriga skribenterna – Rurik Ahlberg, Joakim Frantz, Rune Glasberg, Axel Hagelstam, Johan Häggman, Heidi Jern och Wille Valve – har arbetat med olika uppgifter inom EU-administrationen. De beskriver viktiga frågor inom EU ur ett personligt perspektiv.

Svenskfinland har gjort en stor insats för EU, och utan en representation i parlamentet skulle EU, och världen, vara en sämre plats!

Jag vill slutligen tacka alla som ställt upp i den här utgåvan. Svenskfinland behövs i Bryssel!

Fredrik Guseff
Direktör, Svenska Bildningsförbundet r.f.