Svenska Bildningsförbundet stärker närvaron i Österbotten

Svenska Bildningsförbundet har kallat Anci Jylhä till posten som regionombud i Österbotten. Jylhä ska jobba med planering och genomförande av förbundets verksamhet regionalt och delta i utvecklandet av verksamhetskoncepten. Jylhä tillträder i början av år 2018.

– Österbotten är ett viktigt och intressant område med betydelse för hela landet, inte minst som en vital del av Svenskfinland. Mångfalden och livskraften i Österbotten kan i många avseenden tjäna som förebild också för andra områden. För Svenska Bildningsförbundet med omfattande samhällelig verksamhet är det naturligt att vi på heltid vill vara närvarande genom tillsättandet av en personresurs i Österbotten, säger förbundets direktör Magnus Öster.

Anci Jylhä som har en omfattande erfarenhet av politiskt arbete och ett brett kontaktnät i regionen blir ett viktigt komplement till vårt kunniga team, säger Öster.

-Det är med full tillförsikt jag tar mig an uppdraget som regionombud, vilket ger mig möjlighet att kombinera mitt genuina intresse för människor, samhällsfrågor och -skeenden, organisationsutveckling, ledarskap, bildning samt kunskapshöjande verksamhet. Det blir engagerande att få vara medskapare i Svenska Bildningsförbundets team och utveckla verksamheten i hela Österbotten, var vi har ett starkt intresse för flexibelt lärande, tvärsektoriellt och samhälleligt arbete. Vi kan lära tillsammans, av och med varandra och det kan vidare fungera som hävstång för att plocka fram ny potential, säger Anci Jylhä.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser och organiserar samhällelig utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper i samhället.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt.