Styrelsen för Svenska Bildningsförbundet rf. 


Niklas Mannfolk, ordförande 
Susanna Korpivaara
Christian Sjöstrand
Mia Wikström
Patrik Gayer

Svenska Bildningsförbundets personal

 • Magnus Öster
  Magnus Öster
  Direktör
  +358505572725
  magnus.osterbildningsforbundet.fi
  Övergripande lednings- och utvecklingsansvar för verksamheterna inom Svenska Bildningsförbundet
 • Pia Gästrin
  Pia Gästrin
  Ansvarig för utbildning och evenemang
  +358405086943
  pia.gastrinbildningsforbundet.fi
  Ordnar seminarier, utbildningar och evenemang för Svenska Bildningsförbundet och dess medlemmar.
 • Nora Ridgewell
  Nora Ridgewell
  Verksamhetsledare Ledarskapsakademin
  +358404506750
  nora.ridgewellakademin.fi
  Ansvarar för planerandet och förverkligandet av Ledarskapsakademins ledarskapsprogram och ambassadörs- och alumnverksamheten, ansöknings- och antagningsprocessen, kontakterna inom nätverket och den fortgående utvecklingen av verksamheten.
 • Ted Urho
  Ted Urho
  Verksamhetsledare, Tankesmedjan Agenda
  +358505447730
  ted.urhoagenda.fi
  Ansvarar för Tankesmedjan Agendas verksamhet, publikationer och seminarier.
 • Björn Bonsdorff
  Björn Bonsdorff
  Politiskt sakkunnig
  +358442137403
  bjorn.bonsdorffbildningsforbundet.fi
  Verksamhetskoordinator för Liberal Praktik, ordnar seminarier och ansvarar för Bildningsförbundets internationella verksamhet.
 • Anci Jylhä
  Anci Jylhä
  Regionombud
  +358503214894
  anci.jylhabildningsforbundet.fi
  Ansvarar för Svenska Bildningsförbundets verksamhet i Österbotten. Jobbar i Vasa.
 • Matilda Grindgärds
  Matilda Grindgärds
  Projektledare
  +358405822337
  matilda.grindgardsbildningsforbundet.fi

Svenska Bildningsförbundets faktureringsuppgifter:

E-fakturor:
Nätfakturaadress: 003709300691
Operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003723327487

Pappersfakturor:
Svenska Bildningsförbundet r.f.
PB 16112
00021 FAKTURERING

Eller som PDF-bilaga till:
003709300691@procountor.apix.fi