Fika efter kunskap_10.3_eventbild

Fika efter kunskap: Finns det åsiktsbubblor i Svenskfinland?

När: Fredagen den 10 mars kl. 12-14
Var: Restaurang Hejm i Vasa, eller på distans!

Politisk polarisering är ett välkänt begrepp och forskare har länge varnat om dess effekter. Om diskussion endast sker med likasinnade individer och om man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen kan demokratin försämras på sikt. Instinktivt tror man kanske att polarisering främst är ett amerikanskt problem utan relevans för vare sig Finland eller i synnerhet Svenskfinland. Ser vi tecken på polarisering i Svenskfinland? Vilka frågor splittrar Svenskfinland och hur förhåller man sig till dem som inte delar ens åsikt?

Kim Strandberg, professor i statskunskap (Åbo Akademi, Vasa) presenterar nya resultat från forskningsprojektet ”Ett polariserat samhällsklimat i Svenskfinland?” som finansieras av Svenska litteratursällskapet.

Fritt inträde!

Med tanke på lunch och begränsat antal platser samt för tillgång till länk ifall man önskar delta på distans, bör du anmäla dig via knappen nedan.

I vår serie ”Fika efter kunskap” bjuder vi in dig till populärvetenskapliga och kunskapshöjande samtal tillsammans med forskare och sakkunniga i olika former.

Detta evenemang arrangeras i samarbete med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.