Öppnade regeringen Pandoras ask?

Då Sipiläs regering presenterade sitt asylpolitiska program den 8.12 så var det en tragisk läsning. Det är tydligt att regeringen nu låter sig styras av populism och Sannfinländarnas politik. Med det här programmet bygger man inte en bättre framtid, det enda man kan lyckas med är att vända Sannfinländarnas negativa understödsspiral. Frågan är ifall det verkligen är målsättningen för Centern och Samlingspartiet?

I regeringens program vill man bland annat införa ett system där man ska ompröva uppehållstillstånden två gånger per år. Tanken är både omänsklig och allmänt dum: först satsar vi på att integrera asylsökande och sedan då de är integrerade, arbetar och bidrar till samhället ska vi skicka bort dem? För det första handlar det om människor och för det andra är det inte ens ekonomiskt klok politik. Bästa regering: Finland behöver flera invånare som är i arbetsför ålder.

Ett annat exempel där man låter populismen styra är tanken om att den sociala tryggheten ska vara sämre för folk som fått uppehållstillstånd än övriga finländare. Att sätta människor i olika situation på basis av ursprungsland torde klart vara i strid med grundlagen.

Förhoppningsvis begraver man dessa tankar så fort som möjligt. Alla idéer av det här slaget försämrar endast förutsättningarna för en fungerande integration och skapar bara ytterligare motsättningar.  

Varför går regeringen nu då in för så här drastiskt populistiska åtgärder? Den enklaste förklaringen är den att Sannfinländarna nu kräver motprestationer för deras regeringsmedverkan, någonting jag befarat en längre tid. Ju lägre deras understöd blir, desto högre kommer kraven på eftergifter åt dem att bli. Resultatet kan dock bli helt annorlunda än vad Centern och Samlingspartiet förväntat sig: Sannfinländarnas understöd kan börja stiga i takt med att regeringen börjar agera populistiskt i invandringsfrågorna. Däremot kan den ekonomiska tillväxten vara så svag att Centern och Samlingspartiet får svårt att hålla kvar sitt understöd.

Det finns en risk att Centern och Samlingspartiet blir Sannfinländarnas pantfångar då de nu öppnat Pandoras ask och avsiktligt framställer sig som ”invandringskritiska”. Då har ju Sannfinländarna uppnått målsättningen med sitt  regeringsdeltagande.

Fredrik Guseff, direktör för Svenska Bildningsförbundet