En ny start för Ukraina

Svenska folkpartiet låter inrätta en tankesmedja inom ramen för Svenska Bildningsförbundet.

– Tankesmedjan blir ett centralt verktyg i SFP:s oppositionspolitik. Vi har lovat vara det konstruktiva oppositionspartiet som tar fram egna alternativ. Tankesmedjan är ett konkret svar mot det löftet, säger partiordförande Carl Haglund.

Bildningsförbundet har sedan år 2013 ökat verksamheten för att starkare kunna gynna hela samhällsdiskussionen i Svenskfinland och då Svenska folkpartiet nu är i opposition finns ett klart behov av tyngre utredningar och rapporter för att kunna erbjuda alternativ till den av regeringen förda politiken.Det här är bakgrunden till den nya SFP-närstående tankesmedjan. Tankesmedjan kommer administrativt att fungera inom ramen för Svenska bildningsförbundet under ledning av dess direktör Fredrik Guseff. Smedjan har en egen styrgrupp för att lägga upp riktlinjerna för den forskning, de utredningar och de rapporter som utarbetas. Styrgruppen kommer att ledas av partiordförande, riksdagsledamot Carl Haglund.

Tankesmedjans verksamhet kör igång direkt och den första utredningen som kommer att göras handlar om den framtida social- och hälsovården. Utredningen koordineras av en universitetsforskare som kopplas till smedjan på projektbasis.