hendrik-morkel-fZLI3w4b1P4-unsplash

Maktskifte inom Liberal Democrats 

Maktskifte inom Liberal Democrats

Liberal Democrats partikongress gick av stapeln andra veckan i september. Partiordförande Sir Cable har en vision om att reformera partiet och locka till sig nya anhängare samt stoppa Brexit. Det råder dock delade åsikter om partiledarens förslag.

Ett försök att modernisera partiet

Parlamentarikerna i Storbritannien hann precis komma tillbaka efter sommarens paus när det var dags för dem att hålla uppehåll igen. Denna gång för att de tre stora partiernas höstkongresser äger rum under de kommande veckorna.

Liberal Democrats höll sin årliga höstkongress i Brighton detta år. Kongressen är ett fyra dagars evenemang var policydebatten står i centrum men vid sidan om detta ordnades det 117stycken utbildningssessioner, 97 seminarier och flera mingel. Det som dominerade diskussionen under hela kongressen var partiledaren Sir Vince Cables förslag om att öppna upp partiet.

LibDems ledare, Vince Cable. Foto: Liberal Democrats UK

En vecka innan kongressen gick Sir Cable ut i media med ett nytt förslag om hur Liberal Democrats ska profilera sig som en rörelse och locka nya anhängare.

Kortfattat innebär det nya förslaget att Liberal Democrats ska:

  1. Öppna upp partiet, lansera en fri och inkluderande rörelse som är öppen för alla som tror på ett fritt, rättvist och öppet Storbritannien.
  2. Låta supporter-rörelsen bestämma vem den nya partiledaren borde vara, genom att låta alla registrerade anhängare rösta på en bredare bas av kandidater.
  3. Ge anhängarna rätt att säga till om vad som ska prioriteras i kampanjarbetet.
  4. Gör det lättare för nya medlemmar att ställa upp i val och bli involverade i lokala kampanjande genom att slopa ettårsregeln.

Iden bakom detta förslag kommer från det kanadensiska liberala partiet samt konsultation med En March i Frankrike. Under sitt partidagstal sade Sir Cable att världen håller på att förändras och att dagens unga vill inte vara medlemmar av en organisation på samma sätt som tidigare vilket gör att Liberal Democrats måste öppna upp och ändra på sitt medlemskap, genom att möjliggöra för folk att registrera sig online som anhängare. Under en vecka har 10,000 personer registrerat sig som anhängare av Liberal Democrats. Enligt de nuvarande stadgarna måste man vara riksdagsledamot för att få ställa upp som partiordförande. Detta är som sagt en av punkterna som Cable vill ändra på.

Vince Cables förslag är ett försök till att öka Liberal Democrats väljarunderstöd i kommande val. Förslaget togs emot med delade åsikter av medlemmarna under kongressen. De som är skeptiska är rädda för att utomstående krafter ska registrera sig som anhängare och infiltrera partiet, vilket är en befogad frågeställning, dock inte så trolig argumenterar partiledningen. Det som också ifrågasätts är tidsramen samt medlemmarnas rätt att delta i planeringsprocessen. Det positiva är, om Liberal Democrats lyckas med att skapa en anhängar-rörelse och höja sitt väljarunderstöd i nästa parlamentsval kan de ta tillbaka sin plats som det etablerade tredje partiet.

Liberal Democrats har kämpat för att få tillbaka förtroendet av folket sedan parlamentsvalet 2015 när de förlorade 49 riksdagsledamöter och gick från 23 % till 7,9 % av väljarunderstödet. Den nuvarande regeringen med Theresa May i spetsen är på väg ut ur EU utan en deal som det set ut just nu.  Att i detta skede öppna upp partiet och fånga upp de väljare som är emot Brexit är ett smart drag, men om det lyckas får tiden visa.

Björn Bonsdorff Koordinator för Liberal Praktik