Magnus Öster ny direktör på Bildningsförbundet

Styrelsen för Svenska Bildningsförbundet har valt Magnus Öster till ny direktör. Öster efterträder Fredrik Guseff som blir partisekreterare för Svenska folkpartiet vid årsskiftet.

Magnus Öster har ett väldokumenterat samhällsintresse och har tidigare verkat i ledningen för Svensk Ungdom, Pohjola-Norden och Ungdomens Nordiska Råd. Öster jobbar nu som Svenska folkpartiets politiska sekreterare, innan det jobbade han för Wärtsilä.

– Jag ser Bildningsförbundet som en utmärkt arena för brett och visionärt samhälleligt arbete på svenska i Finland. Bildningsförbundets omfattande verksamhetsportfölj har relevanta nedslagsområden i nutidsdebatten genom aktuella seminarier, utbildning, kurser och tankesmedjan. 

I det internationella samfundet genom EU-informationsverksamhet och praktikprogrammet Liberal praktik. Och i framtiden genom Ledarskapsakademin. Inom Bildningsförbundets ramar ska tankar och människor mötas så att nya idéer och samarbeten tar form. Sammantaget utgör dessa delar vitala element för ett konstruktivt samhällsarbete i Finland, säger Magnus Öster.