Hur tänker Trump egentligen strida emot IS?

Trump har fortfarande inte avslöjat sin plan om hur han vill besegra IS, men hittills har den inte övertygat.

I striden mot IS har tyvärr även civila omkommit (Bild Wikimedia)

Den 22-23 mars stod USA:s utrikesminister Rex Tillerson som värd för mötet mellan statsrepresentanterna för den USA ledda koalitionen mot terroristorganisationen IS. Mötet var det första och största sedan det inledande mötet i december 2014 som representanterna för alla 68 länder deltog för att diskutera de nästa stegen i samarbetet.

Mötet kommer under en tid då IS verkar tappa mark både i Syrien och Irak. Syftet för koalitionens möte var att accelerera de internationella insatserna för att slå IS i de områden i Irak och Syrien där de fortfarande har sitt fäste. Under sin valkampanj upprepade Trump att då han blir president, kommer han att förstöra IS genom en hemlig plan som han inte tänker avslöja offentligt för “sina fienden”. Denna plan, om den överhuvudtaget existerar, verkar iallafall inte till synes innebära några radikala förändringar till USA:s IS strategi trots att han nu är president.

Ministeruttalandet från koalitionens möte fastställde att länderna vill garantera fortsatt bistånd för Irak och Syrien, hjälpa de gemenskaper som frigjorts från IS, skydda civila och tillhandahålla humanitärt tillträde speciellt för FN och deras partner. Ironiskt nog står Trumps tidigare presenterade budgetnedskärningar i konflikt med detta uttalande, eftersom hans nedskärningar minskar budgeten för FN och andra internationella organisationer.

Samma vecka som koalitionens möte ordnades, ökades bombardemanget i Syrien och Irak. Trump fick omedelbart en ledsam påminnelse om att en hejdlös bombning av IS, som Trump tidigare propagerade för, kan se vackert ut på papper men fungerar inte lika idealt i verkligheten och kan istället resultera i oönskade civila förluster. Koalitionen anklagades för att ha dödat upp till 200 civila under bombningarna ledda av USA. En utredning påbörjades direkt och har för närvarande inte än avslutats. Detta tragiska fall, vars utredning förhoppningsvis resulterar i att man finner ett mindre antal civila förluster än det som påståtts, kan fungera som en tankeställare för alla, inklusive Trump.

Trumps syn på konflikter är simplifierad

Att vinna över IS är inte endast att släppa ändlöst med bomber, och konflikter är inte så entydiga som Trump får det att låta. När vapnen tystnar börjar ett annat svårt och långsiktigt projekt för att undvika att konfliktområden kastas i en ond cirkel. Det tidigare politiska misslyckandet då de irakiska trupperna blev i underläge mot IS och fällde sina vapen kan inte upprepas. Som en del av sitt Washington besök under samma tidsperiod som koalitionsmötet, deltog Iraks premiärminister Al-Abadi på ett flertal möten där han upprepade sina tidigare vädjanden om ett fortsatt samarbete med och stöd från det internationella samfundet. Förhoppningsvis lyssnade Trump, och insåg att hans simplifierade IS plan kräver revidering. Han verkar ha missat hela det strategiska spelet både genom att undvika att presentera någon som helst konkret plan på hur han vill bekämpa terroristorganisationen och genom att skriva under sin verkställande order på inreseförbudet.

Dessutom äventyrar Trumps reseförbud den nationella säkerheten. För det första blir det svårare för både diplomater och trupper på fältet att ha konversationer och samarbete med lokala partner, som exempelvis tolkar och översättare, om de inte vid behov kan garanteras tillträde till USA. Den lokala befolkningen riskerar ofta sitt eget liv och sätter sin familj i fara för att gynna det lokala och internationella samarbetet, eftersom medhjälpare till USA kan ses som förrädare. 

Tidigare har de till viss mån kunnat garanteras asyl i gengäld för sitt samarbete med USA, men med det nuvarande inreseförbudet kan tolkar och översättare i varken Yemen eller Syrien – i vilkas konflikter USA är involverad – erbjudas detta.

Lyckligtvis nog togs Irak bort från listan, men det ursprungliga förbudet skadade relationerna och USA:s trovärdighet. För det andra gjuter inreseförbudet olja på elden för IS anti-USA och anti-västvärlden propaganda då de talar om USA:s krig mot muslimer och dessutom får konkret bevis för det. För det tredje är förbudet ologiskt med tanke på att flyktingars screeningprocess kan ta upp till 24 månader samtidigt som det finns flera andra, mer effektiva sätt för terrorister att komma in i landet. Radikalisering inom USA:s gränser är en större risk än att terrorister utanför landets gränser söker sig in.

Med andra ord ter sig Trumps logik med inreseförbudet kombinerat med hans IS politik ologisk och kortsiktig. Man må önska lycka till till Trump om han vill försöka skapa tillit och djupare samarbete med de lokala, samt bekämpa IS med en realistisk plan.

Mariette Hägglund