Finland 100 år firas med storslaget svenskspråkigt evenemang

Svenska Bildningsförbundet arrangerar den 3-4 februari 2017 Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ombord på Viking Lines M/S Gabriella med start från Helsingfors. Det finns plats för upp till 2000 deltagare och hela fartyget är reserverat för evenemanget.

Tillställningen fungerar som ett samlande forum för alla som är intresserade av det svenska i dagens Finland och utgör ett led i firandet av Finland 100 år. Den Stora Finlandssvenska Kryssningen är en del av projektet Finland100.

-Vi erbjuder möjlighet att träffas, fördjupa sina kunskaper, utbyta erfarenheter och ha det trevligt tillsammans över region- och generationsgränser. Evenemanget är en manifestation av den mångfald av människor, kunskap, intressen och färdigheter som utgör Svenskfinland idag, säger Svenska Bildningsförbundets direktör Magnus Öster.

Liknande kryssningar har arrangerats två gånger tidigare, år 2012 med 400 deltagare och år 2014 med drygt 500 deltagare.


– Eftersom stämningen och responsen har varit positiv och intresset stadigt ökat ville vi denna gång satsa stort som ett led i firandet av Finland 100 år. Genom att tillsammans med medverkande organisationer fylla fartyget med mångsidigt program och fina upplevelser vill vi skapa ett evenemang där alla intresserade ska känna sig välkomna, konstaterar Öster.

Kryssningen bjuder på ett digert program för olika mål- och åldersgrupper. Det finns informativt och kunskapande program med möjlighet till diskussioner kring samhälleliga teman. Därtill erbjuds en mängd workshoppar och seminarier. Underhållningsprogrammet inkluderar bland andra FORK, Benjamin, Marion Rung, Susann Sonntag’s och Frida Andersson. En särskild satsning har denna gång gjorts på program för barn och barnfamiljer med bland annat Arne Alligator, Raka Bananer och Barnens estrad.

Svenska Bildningsförbundet arrangerar kryssningen i samarbete med flera finlandssvenska organisationer. Som medarrangörer har vi Finlands svenska sång- och musikförbund, Folktinget, Kommunförbundet, Svenska Pensionärsförbundet, Finlands Svenska Scouter, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, Marthaförbundet, Finlands Svenska Idrott, Folkhälsan och FDUV. Medarrangörerna bidrar till helheten genom programverksamhet och aktiviteter under evenemanget.

Pia Gästrin,
ansvarig för utbildning och evenemang