Europaparlamentsvalet en framgång i Svenskfinland

Valet till Europaparlamentet 2014 var en finlandssvensk framgång. Svenska folkpartiet gjorde sitt bästa nationella val (då man bortser från presidentvalet 1994) sedan 1950-talet och samlade till slut 6,8% av rösterna och 116 747 röster.

Understödet på 6,8 % var enormt jämfört med understödet i andra nationella val (4.3%-4.6% i de senaste valen).

Anmärkningsvärt var också att SFP inte klarade mandatet med nöd och näppe denna gång (2700 röster år 2009) utan med 19 153 röster och fick det 10:e mandatet i ordningen av de 13 finländska mandaten. Nämnas kan att SFP:s mandat alltså hade ett högre jämförelsetal än vad Centern hade för sitt tredje och socialdemokraterna och Sannfinländarna för sina andra mandat.

SFP gick i valet framåt i varenda valkrets: mest i Nyland (+3 097 röster), Vasa valkrets (+2 807 röster), Helsingfors (+2 434 röster), Ålands valkrets (+2 408 röster) och Egentliga Finlands valkrets (+1 827 röster). Men också i alla andra valkretsar gick man framåt, med sammanlagt 2721 röster.

 Då marginalerna den här gången blev så stora kan man inte säga att en enskild faktor avgjorde valet: det var inte enbart Åland (10 972 röster) eller Jörn Donner (8 455 röster) som avgjorde. Det var summan av allt som var avgörande. Det är inte heller så att det var det låga valdeltagandet som skulle ha varit avgörande för SFP. Med det här resultatet skulle SFP ha klarat ett mandat trots att valdeltagandet skulle ha stigit till närmare 50 % på nationell nivå. Däremot var en av de viktigaste faktorerna i SFP-framgången det höga valdeltagandet runt om i Svenskfinland. Där som valdeltagandet på nationell nivå steg med 0,7%-enheter så steg valdeltagandet i många finlandssvenska kommuner med 3-10%-enheter. Med andra ord fanns en stark finlandssvensk mobilisering i valet.

 
På kandidatnivå är skäl att notera Nils Torvalds höga röstetal runt omkring i hela Svenskfinland. På förhand förväntades en betydligt jämnare fördelning av rösterna med tanke på den hårda konkurrensen i huvudstadsregionen. Men Torvalds var röstmagnet inte bara bland SFP:arna i Helsingfors och Egentliga-Finland utan också i Vasa valkrets. I Nyland var det Christina Gestrin som var röstmagnet och på Åland dominerade Britt Lundberg som väntat.

Även svenskspråkiga kandidater i andra partier gjorde jättegoda val med Alexander Stubb och Li Andersson i spetsen. Ingenting tyder dock på att det skulle ha funnits någon större Stubb-effekt i Svenskfinland i det här valet, utan en stor del av rösterna han fick på finlandssvenskt håll skulle troligen ha gått till Samlingspartiet oberoende. Andersson igen gynnades säkert också i viss mån av krisen i socialdemokraterna vilket gjorde att hon kunde samla en del röster från socialdemokraternas led, men framförallt samlade hon röster från De Gröna.

 

På ett nationellt plan var ju valet intressant i och med att socialdemokraternas fullständiga flopp och Sannfinländarnas svaga val fick diskussionen om att det finns fyra stora partier på skam. I det här valet fanns två stora partier, Samlingspartiet och Centern med tre mandat var. Sannfinländarna och Socialdemokraterna var närmare att tappa sina andra mandat än att få sina tredje mandat. Vänsterförbundet, De Gröna och SFP fick med klar marginal ett mandat och KD blev trots rekordval långt från ett mandat.

Fredrik Guseff, direktör för Svenska Bildningsförbundet