Omvärlden_lunchdiskussion

Lunchdiskussion: En omvärldsanalys – skeenden och företeelser som påverkar vår vardag

Välkommen på lunchdiskussionen ”En omvärldsanalys – skeenden och företeelser som påverkar vår vardag” måndagen den 27 mars kl.12-14 på Restaurang Hejm i Vasa.

Vi lever i en global värld och händelser i omvärlden påverkar vår vardag. Därför är det viktigt att förstå de förändringar som sker och vilka drivkrafter som ligger bakom. Globala och nationella trender får stort genomslag som påverkar både individ och samhälle.

Inledare är Peter Stenlund, ambassadör och tidigare statssekreterare vid Utrikesministeriet

Diskussionen modereras.

Fritt inträde!

Anmälning med tanke på lunch samt begränsat antal platser.