Den stora finlandssvenska kryssningen 2014 var en succé

Drygt 500 personer samlades den 28-30 mars på Viking Mariella för att delta i den stora finlandssvenska kryssningen som Svenska Bildningsförbundet arrangerade för andra gången. Den första kryssningen hölls år 2012.

Syftet med kryssningen är att skapa ett samlande finlandssvenskt evenemang och ge en möjlighet för alla intresserade av det svenska i Finland att träffas, utbyta erfarenheter, lära sig nytt samt diskutera och umgås.

Under kryssningen hade deltagarna möjlighet att lyssna till bland andra Fredrik Skavlan, Carl Haglund, Mirjam Kalland, Paula Salovaara, Anna-Maja Henriksson, Admir Lukacevic, Karin Lindroos, Siv Sandberg, Krista Siegfrids och många flera. Deltagarna samlades därtill till gemensamma middagar där man kunde umgås under fria former.

Som medarrangörer under kryssningen fungerade Kommunförbundet, Akava, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Företagarna i Finland, Luckan, Svensk Ungdom, Svenska folkpartiet och Ledarskapsakademin. Organisationerna arrangerade egna programpunkter i kryssningsprogrammet och presenterade sin verksamhet i utställningsutrymmet där också andra finlandssvenska organisationer hade möjlighet att presentera sig.

Stämningen under kryssningen var god och responsen väldigt positiv. Nästa kryssning är redan under planering och går av stapeln år 2016!