Amerikas långa väg till jämställdhet

Amerikanerna kan äntligen få betald föräldraledighet stiftat i lagen. Som en del av sitt budgetförslag, har Trump inkluderat föräldraledighet. Trumps dotter Ivanka Trump har varit aktiv inom kvinnofrågor, trots att hon även kritiserades för att från sin privilegierade position kommenterat hur svårt det är i USA att kombinera karriär med familj.

Ivanka Trump sägs vara bakom jobbet för att inkludera betald föräldraledighet i budgeten (foto: Wikipedia)

Amerikanerna kan äntligen få betald föräldraledighet stiftat i lagen

Som en del av sitt budgetförslag, har Trump inkluderat föräldraledighet. I motsats till vad Trump sade under sin kampanj om att endast introducera moderskapsledighet, är det nya förslaget om föräldraledighet mindre inskränkande. Den ska varken utesluta män eller diskriminera mot föräldrar som adopterar. Detta välkomnas av både demokrater och jämställdhetsaktivister som i flera år aktivt förespråkat betald föräldraledighet. För att vara en republikansk administration är det väldigt förvånande att något sådant överhuvudtaget har tagits med i agendan.

Obama försökte, utan framgång, få igenom en plan om betald föräldraledighet men varken demokrater eller republikaner accepterade förslaget. Vissa kongressledamöter har även nu motsatt sig det nuvarande förslaget med argumentet att den federala regeringen inte bör blanda sig i och tvinga delstater och företag att implementera dessa lagar. Bland annat den tidigare företagaren och nuvarande kongressledamoten Raul Labrador från Idaho sade att företagares händer borde lämnas fria från författningar och istället låta det gå sin naturliga väg.

Även företagsrepresentanter argumenterade mot förslaget med att det gör affärsverksamhet betydligt svårare och dyrare.

Trumps dotter Ivanka Trump har varit aktiv inom kvinnofrågor, trots att hon även kritiserades för att från sin privilegierade position kommenterat hur svårt det är i USA att kombinera karriär med familj. Lyckligtvis har hon dock varit hjärnan bakom att verka för betald familjeledighet, vilket kan positivt ha påverkat att det inkluderades i budgeten.

Trots att det ser bättre ut på ytan, är de underliggande problemen med budgeten enormt problematiska. Trumps budget innehåller massiva minskningar till icke-försvarsrelaterade departement och övriga sociala program. Kostnaderna för föräldraledigheten beräknas vara 25 miljarder under en tioårsperiod, samtidigt som Medicaid och SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), som delar ut matstämpel, sammanlagt förlorar 800 miljarder. Samtidigt som han förbättrar vissa sociala program, drar han mattan under andra.

Stora skillnader mellan delstater och företag

Planen skulle kräva att de enskilda staterna, som inte redan har ett fungerande system, implementerar betald föräldraledighet. Just nu är de regionala skillnaderna delstaterna emellan stora. Kalifornien, Rhode Island och New Jersey är hittills de enda staterna som redan har regleringar för föräldraledighet, och den finansieras genom olika invaliditetsförsäkringar (vilket låter rätt absurt med tanke på vad ledigheten tas för). New York och Washington godkände nyligen åtgärder för att genomföra ledighet som träder i kraft nästa år.

Enligt Trumps plan ska delstaterna erbjuda betald ledighet genom existerande arbetslöshetsförsäkringar, och kompensera för dem genom andra budgetnedskärningar eller högre skatter. Det är upp till staterna hur exakt de implementerar och finansierar planen, och administrationen skulle assistera dem med att hitta den rätta lösningen.

I USA är arbetstagarna utlämnade för arbetsgivarnas godtycke. Enligt Family and Medical Leave Act (FMLA) kan arbetstagare ta upp till 12 veckor ledigt p.g.a vägande skäl för att bl.a. ta hand om en nyfödd, men samtidigt behålla rätten att återvända till samma position. Detta gäller dock endast dem med tillräckligt lång arbetserfarenhet vid företag som har minst 50 anställda.

Över hälften av amerikanska företag kompenserar för åtminstone en del av lönen under moderskapsledigheten, men endast en dryg tiondel inser behovet för att erbjuda någon form av ledighet för pappor.

Internationella organisationer och multinationella företag är förstås undantag eftersom de oftast har en generösare föräldraledighet både tack vare sin blotta storlek och varumärkesprofilering. Till exempel Facebook erbjuder 16 veckors och Netflix upp till ett års betald ledighet.

Tyvärr innebär den nuvarande lagen att flera amerikaner, som arbetar på företag som ligger utanför dessa krav eller som frivilligt tillåter ledighet, blir både utan betald och obetald föräldraledighet. Detta missgynnar speciellt låginkomsttagare och ensamförsörjare vars ekonomi inte ger plats för en månads utebliven lön utan grava konsekvenser.

USA är det enda utvecklade landet som inte har lagstadgat någon sorts betald moderskaps- eller föräldraledighet. Till och med utvecklingsländer och länder där kvinnors rättigheter är mer begränsade har mer generösa lagar. I USA kan kvinnor ha rätt till 12 veckors moderskapsledighet – allt obetalt. I Iran har kvinnor rätt till 12 veckors moderskapsledighet – två tredjedelar betalt.

För en nordbo känns detta system rätt absurt. Genom att endast låta modern stanna hemma, sätts ansvaret för skötandet av barnen endast till den ena föräldern, vilket skapar en orättvis dynamik och ökar ojämlikheten. Det ökar diskrimineringen p.g.a kön vid rekrytering eller på arbetsplatser. Även om USA fortfarande har en lång väg att gå till ett mer jämlikt samhälle, är Trumps förslag om en könsneutral och betald föräldraledighet ett steg i rätt riktning.

Mariette Hägglund