19 mars, 2014

Vilka är alternativen för SOTE?

Vilka är alternativen för SOTE? Under hela Katainen-regeringens tid har regeringens linjedragningar beträffande kommunreformen och reformen av social- och hälsovården, populärt kallat SOTE, kritiserats. Det

Läs mer »