Parempi työelämä - parempi talous

Beskrivning
Professori Guy Ahonen on Ajatushautomo Agendan pyynnöstä koonnut tämän lyhyen selvityksen. Selvityksen lähtökohtana on tarve luoda Suomelle positiivinen visio maan talouden tulevaisuudesta. Maamme voi olla hyvän työelämän kärkimaa ja samalla
parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja julkisen sektorin tasapainoa. Työhyvinvoinnin parantamisessa on valtava taloudellinen potentiaali, ja huippuyritykset tekevätkin vuosittain miljoonien lisätuloksen hyvän työympäristön kautta. Näistä poikkeuksista voidaan tehdä sääntö. Kyse on paremmasta johtamisesta, yhteistyöstä ja omistautumisesta. Tässä raportissa esitetään lisäpanostuksia paremman henkilöstötuottavuuden saavuttamiseksi lisäämällä työhyvinvointia kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
Tällainen panostus mahdollistaisi Suomen taloudelle jopa 20 % tuottavuusnousun.

Lataa raportti täältä: