Bättre arbetsliv - bättre ekonomi

Beskrivning
Professor Guy Ahonen har färdigställt denna korta utredning på uppdrag av Tankesmedjan Agenda. Den bygger på att Finland behöver en positiv vision om landets ekonomiska framtid. Vårt land kan vara i spetsen för ett gott arbetsliv och samtidigt förbättra näringslivets konkurrenskraft och den offentliga ekonomins balans.
Ökat välbefinnande i arbetet innehåller en oerhörd ekonomisk potential.
Toppföretagen gör tilläggsresultat värda miljoner årligen genom att vinnlägga sig om att skapa en god arbetsmiljö. Undantagen kan göras till regel. Det handlar om bättre ledarskap, mer samarbete och djupare engagemang. I denna rapport föreslås ökade satsningar på förbättrad personalproduktivitet genom att öka välbefinnandet
i arbetet på alla nivåer i samhället. En dylik satsning möjliggör ett produktivitetslyft på upp till 20 procent för vår ekonomi.

Ladda ner rapporten här: