Yritysystävällisen Suomen puolesta

Beskrivning
Suomessa on noin 285 000 yritystä. Vuonna 2014 perustettiin 28 806 uutta
yritystä, ja 30 849 yritystä lakkautettiin. Ottaen huomioon suuren määrän perustettavia yrityksiä voidaan olettaa, että yrityksen perustaminen Suomessa on suhteellisen helppoa, mutta korkeat lakkauttamisluvut viittaavat siihen, että yrittäjänä oleminen ei ole helppoa.

Suomi tarvitsee lisää yrityksiä, lisää työpaikkoja ja lisää kasvavia yrityksiä. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pienemmissä yrityksissä. Siksi on suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää pohtia niitä toimenpiteitä, jotka tekisivät yritysten perustamisen,
pyörittämisen ja kasvattamisen Suomessa houkuttelevammaksi.