För ett företagsvänligt Finland

Beskrivning
Det finns cirka 285 000 företag i Finland. År 2014 startades 28 806 nya företag
och 30 849 företag lades ned. Givet det stora antal företag som startas kan
vi anta att det är relativt lätt att starta företag i Finland. Den de höga nedläggningssiffrorna
tyder däremot på att det inte är så lätt att vara företagare.

Finland behöver fler företag, fler arbetsplatser och fler växande företag. De flesta nya arbetsplatser skapas i mindre företag. Därför är det ur ett finländskt
samhällsperspektiv viktigt att reflektera över vilka åtgärder som kunde göra
det mer attraktivt för personer att starta, driva och få företag att växa i Finland.