Näkökulmia todellisuuden terveydenhuollosta

Beskrivning

Ajatushautomo Agenda esittelee tässä selvityksessä
seitsemän tekstiä, joissa keskustellaan sosiaali- ja terveyshuollon
uudistuksista. 

Selvityksen ensimmäinen osa pyrkii keskustelemaan
sote-uudistuksesta eri näkökulmista, jotta voidaan näyttää,
että se mitkä aspektit milloinkin ovat keskeisiä, riippuu siitä,
mistä näkökulmasta uudistusta tarkastellaan. Kirjoittajia
ovat Linnéa Henriksson, joka kirjoittaa ongelmista,
ratkaisuista ja sote-uudistuksen eri näkökulmista, Johan
Groop sote-uudistuksen kustannuskehityksestä, Göran
Honga sote-uudistuksen vaikutuksista erikoissairaanhoidon
kannalta, Mats Brommels mahdollisen valinnanvapausjärjestelmän
muodosta ja Bjare Peth ICT-järjestelmien tehostamisesta.

Selvityksen toinen osa pyrkii artikuloimaan sote-uudistuksen
kielellisiä intressejä. Linnéa Henriksson ja Linda Lindholm
pohtivat teksteissään ruotsinkielisiä intressejä, kielipolitiikkaa
ja kielellistä edunvalvontaa.