Svenskfinlands Röst

Beskrivning

Svenskfinland behövs i Bryssel! Svenska Bildningsförbundets tidigare direktör, Fredrik Guseff, sammanfattar i förordet budskapet i antologin "Svenskfinlands röst" som Bildningaförbundet publicerar lagom inför valet till Europaparlamentsvalet 2014.

Svenska folkpartiets tidigare medlemmar av Europaparlamentet bidrar med varierande inlägg, som alla ändå visar på en tydlig röd tråd – arbetet i Bryssel och Strasbourg har betydelse för Finland – och för Svenskfinland. Vikten av att det finns aktiva och kunniga medlemmar av Europaparlamentet från Finland poängteras tydligt i de olika inläggen.

Även tjänstemän med erfarenhet av olika uppgifter inom EU-administrationen kommer till tals. De får representera den anmärkningsvärt stora kontingent av finlandssvenskar som arbetar inom EU. Vi kan vara stolta över det arbete som gjorts och fortgående görs.

Bildningsförbundet arbetar också bland annat med praktikprogrammet Liberal Praktik, som även erbjuder unga praktikmöjligheter i Bryssel och som bidragit till att stärka den finlandssvenska rösten i Bryssel.

Ladda ner publikationen via länken nedan.