Valurnan Vs. Soffan

Beskrivning
Politiskt deltagande är en av förutsättningarna för en fungerande demokrati. Ungas intresse för och engagemang i samhället tenderar att med jämna mellanrum ifrågasättas. Denna pamflett tar fram hur och i vilken grad finländska ungdomar deltar politiskt i jämförelse med andra generationer. Formerna av politiskt deltagande som berörs är valdeltagande, deltagande i partipolitik, politiska konsumentval, engagemang i andra än partipolitiska organisationer och deltagande i demonstrationer. Finländska ungdomars engagemang jämförs även med samma åldersgrupper i andra europeiska länder.