Den Trygga Världen

Beskrivning

Denna debattbok behandlar dagens oroliga och osäkra värld där spänningarna ökar mellan västvärlden och Ryssland, där krig och våldshandlingar dominernar rubrikerna. Flera europeiska länder är i ekonomisk kris och slitningar urholkar den europeiska unionens slagkraft. Flyktingströmmarna är större än någonsin och människohandeln uppvisar brutala och avskyvärda drag. 

Boken är skriven av femton finlandssvenskar med internationell erfarenhet och utblick. Innehållet ger läsaren som vill vara uppdaterad en bra bild av orsak och verkan och kärnan till kriserna. Här pekar man också på de som har kraft och resurser att verja för stabilitet, spänningslindring och för fred och frihet. 

Dagens hotbild framkallar riktlinjer för Finlands försvar och säkerhet. Boken berör även krishantering, den afrikanska utvecklingen och utmaningarna i Arktisområdet. 

Ladda ner hela publikationen via länken nedan.