Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Vår syn på liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, en fungerande marknadsekonomi, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. Vi vill se ett samhälle med valfrihet och strävar efter att skapa verkliga och konstruktiva alternativ till den rådande och framtida samhälleliga debatten.

Tankesmedjan Agenda har hög ambitionsnivå och verksamheten har politisk relevans. Den ska på ett teoretiskt plan lösa problem där det behövs genom konkreta åtgärder och genom att sporra och uppmuntra politiken i Finland till nya höjder. Tankesmedjan Agenda tar fram samhälleliga visioner som kan förverkligas, den blickar framåt och vill vara före samhället i sina utredningar. Plattformen för tankesmedjan ska återkoppla den akademiska forskningen med politiska processer. Vi i Tankesmedjan Agenda tar sig an nationella, nordiska, europeiska och globala utmaningar i tillägg till att den även uppmärksammar ärenden som är viktiga för Svenskfinland.

 • Ted Urho
  Ted Urho
  Verksamhetsledare Agenda
  +358505447730
  ted.urhoagenda.fi
  Ansvarar för Tankesmedjan Agendas verksamhet, publikationer och seminarier.