Ledarskapsakademin (LA) erbjuder utbildning i ledarskap, kunskap och insikter i viktiga samhällsfrågor, samt kontakter till dagens samhällspåverkare och nyckelpersoner inom olika sektorer. Samtidigt är den ett alumnnätverk för alla som gått programmet. Från och med våren 2017 ordnar LA utbildningsmoduler även för den växande skaran alumner, som gått LA:s program.

Läs mer på:
akademin.fi/start/